โทล์ลเวย์มอบ “ส้มมงคล”

โทล์ลเวย์มอบ “ส้มมงคล”

มอบสมมงคล : นายธานินทร์ พานิชชีวะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนางสาวอัจฉรา เจริญพร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)  ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ด้วยการมอบส้มมงคลให้แก่ผู้ใช้ทาง  ณ ด่านดินแดง 1 ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. และด่านอนุสรณ์สถาน เวลา 16.30-18.00 น.   เมื่อเร็วๆนี้…

                ———————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *