กลุ่มบริษัทเอไอเอ ครองอันดับ 1 ของโลกในสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

กลุ่มบริษัทเอไอเอ ครองอันดับ 1 ของโลกในสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในการเป็นบริษัทข้ามชาติเพียงแห่งเดียวในประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ด้วยจำนวนสมาชิกมากที่สุดในสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) เป็นระยะเวลา 7 ปีติดต่อกัน

          จากข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีตัวแทนประกันชีวิต รวมถึงตัวแทนระดับผู้นำของเอไอเอจำนวน 16,017 ท่าน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก MDRT ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2563  โดยถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 783 นับตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้นของบริษัทครั้งแรก (IPO) ในปี 2553

          MDRT เป็นองค์กรอิสระระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถึงมาตรฐานความเป็นเลิศในธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงิน โดยสมาชิกจะต้องมีเบี้ยประกันภัย ค่าคอมมิชชั่น และรายได้ถึงระดับที่กำหนด ตลอดจนมีองค์ความรู้อย่างมือ​อาชีพ สามารถปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม

          นายหลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ตัวแทนของเราประสบความสำเร็จในการนำเอไอเอไปสู่อันดับ 1 ของ MDRT ประจำปี 2564 การอุทิศตนเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตทางการเงิน อันนำไปสู่สุขภาพและชีวิตดีที่ขึ้น

ถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของพวกเราทุกคน ความสำเร็จของเอไอเอเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการจัดการของตัวแทนเราต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ในขณะนี้ ด้วยการปรับตัวเข้ากับแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ในการทำงาน รวมถึงการให้บริการและช่วยเหลือชุมชนของเราในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง”

          นายบิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค และประธานเจ้าหน้าที่​ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “การเป็นบริษัทที่มีสมาชิก MDRT จำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก 7 ปีติดต่อกัน บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของพลังตัวแทนเอไอเอ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากการลงทุนที่ครอบคลุมในด้านทรัพยากรบุคคล ผ่านการฝึกอบรมและการมอบโอกาสสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่คนของเรา เพื่อการเติบโตและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้อย่างยั่งยืน”

          ——————————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *