“โทล์ลเวย์” ร่วมสนับสนุนและบรรเทาทุกข์สถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ธานินทร์ พานิชชีวะ

 เมื่อสถานการ์โควิด-19 ยังไม่มีทีท่าจะคลี่คลาย ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน บิ๊กบอส ธานินทร์ พานิชชีวะ แห่งดอนเมืองโทล์ลเวย์  รีบส่งการสนับสนุนเตียงสนามจำนวน 200 เตียง ให้กับรพ.มงกุฎวัฒนะและเครือข่ายรพ.สนาม เพื่อเพิ่มปริมาณเตียงในการรองรับผู้ติดเชื้อใหม่ และสั่งการทีม HR ให้เตรียมชุด DMT Safety Box กล่องยังชีพที่อัดแน่นด้วยข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องวัดค่าอออกซิเจนและชุดยาสามัญประจำบ้าน ไว้ให้กับพนักงานบริษัทฯ ที่จำเป็นต้องกักตัวและเฝ้าดูอาการอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อสู่สังคม เป็นบิ๊กบอสที่ใส่ใจสังคมและไม่ทิ้งพนักงานในองค์กรไว้เบื้องหลังแม้สักคนเดียว

————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *