ทีเส็บเดินหน้าพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงาน เพิ่มความแข็งแกร่งของไมซ์ไทยในตลาดโลก

ทีเส็บเดินหน้าพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงาน เพิ่มความแข็งแกร่งของไมซ์ไทยในตลาดโลก

ทีเส็บจัดงาน MICE Standards Day 2021 ในรูปแบบ Virtual Event ดึงผู้ประกอบการไมซ์กว่า 350 ราย เข้าร่วมงาน มุ่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานของไทยและอาเซียน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รองรับตลาดไมซ์ในอนาคต ปีนี้มีสถานประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS และ AMVS รวมกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

          นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บกำหนดจัดงาน MICE Standards Day 2021 ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดงานในรูปแบบการจัดงานเสมือนจริงผ่านสื่อออนไลน์ (Virtual Event) ประมาณการว่าจะมีผู้ประกอบการไมซ์กว่า 350 รายเข้าร่วมงาน

          “มาตรฐานกลายเป็นเรื่องสำคัญมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ทีเส็บเร่งสานต่อการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) โดยเพิ่มเติมแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Venue Hygiene Guidelines) สำหรับสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน รวมถึงผู้ร่วมงาน และไทยเป็นประเทศแรกที่พัฒนายกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) เมื่อร่วมกันสร้างความมั่นใจในการจัดงานได้อย่างปลอดภัยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไมซ์ของไทยก็จะแข่งขันได้ดี”

          จากแนวทางดังกล่าว ทีเส็บ จึงกำหนดจัดงาน MICE Standards Day 2021 ผ่านการร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆ โดยในปีนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS รวมจำนวน 194 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทห้องประชุม (Meeting Room) 169 แห่ง จำนวน 472 ห้อง, ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) 10 แห่ง จำนวน 16 ฮอลล์ และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) จำนวน 15 แห่ง

          ส่วนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน AMVS รวมจำนวน 28 แห่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทห้องประชุม (Meeting Room) 25 แห่ง และประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) 3 แห่ง

กิจกรรมภายในงาน ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ 4 สมาคม และ 1 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA), สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA), สมาคมโรงแรมไทย (THA), สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณในฐานะหน่วยงานพันธมิตรหลักที่ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

          นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมสัมมาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากอุตสาหกรรมไมซ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารและความปลอดภัยอาหาร เป็นผู้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “ขยะอาหารกับแนวทางจัดการอาหารส่วนเกินในธุรกิจไมซ์” และหัวข้อ “การจัดการสถานที่จัดงานไมซ์อย่างไรให้โดนใจลูกค้ามุสลิม”

          ทั้งนี้ปัจจุบัน มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 880 แห่ง โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท คือ

ประเภทจำนวน (แห่ง)จำนวน (ห้อง/ฮอลล์)
ห้องประชุม (Meeting Room)8092,103
สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue)2547
สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue)46

          สำหรับมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 68 แห่ง โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท คือ

ประเภทจำนวน (แห่ง)
ห้องประชุม (Meeting Room)65
สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue)3

          “ในปี 2565 ทีเส็บ ตั้งเป้าการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพิ่มอีก 155 แห่ง และจะศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมาตรฐานการรับรองประเภทใหม่ๆ รวมไปถึงการร่างเกณฑ์มาตรฐานการจัดงานที่เป็นมิตรต่อมุสลิมเพื่อขยายขอบข่ายมาตรฐานรองรับการจัดงานให้มากขึ้น ด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน จะเร่งผลักดันมาตรฐานในประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคยุควิถีใหม่ต่อไป” นายจิรุตถ์ กล่าวทิ้งท้าย

          “ในปี 2565 ทีเส็บ ตั้งเป้าการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพิ่มอีก 155 แห่ง และจะศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมาตรฐานการรับรองประเภทใหม่ๆ รวมไปถึงการร่างเกณฑ์มาตรฐานการจัดงานที่เป็นมิตรต่อมุสลิมเพื่อขยายขอบข่ายมาตรฐานรองรับการจัดงานให้มากขึ้น ด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน จะเร่งผลักดันมาตรฐานในประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคยุควิถีใหม่ต่อไป” นายจิรุตถ์ กล่าวทิ้งท้าย

——————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *