ซี.พี.ลาว “ส่งอาหารจากใจ” ช่วยเหลือพี่น้อง สปป.ลาว สู้ภัยโควิด 19

ซี.พี.ลาว “ส่งอาหารจากใจ : นายทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด มอบไข่ไก่สด จำนวน 6,000 ฟอง และน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19″ ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้กับ สำนักงานการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับผู้เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์กักกัน โดยมี นายถนอม ทำทอง ประธานแนวลาวสร้างชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ รับมอบ ณ ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

                                      ———————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *