เอไอเอ ประเทศไทย คว้า 2 รางวัล ‘บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น’ ’จากงาน Prime Minister’s Insurance Awards ปี 2563

เอไอเอ ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติ ‘บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น’ อันดับ 3 และ ‘บริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืน’จากงาน Prime Minister’s Insurance Awards ปี 2563

กรุงเทพฯ, 4 พฤศจิกายน 2564 –  เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล ‘บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารดีเด่น’ อันดับที่ 3 และ ‘บริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น’ จาก  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี ภายในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี  2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 17 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

          โดยทั้ง 2 รางวัลสะท้อนถึงการบริหารงานที่โดดเด่น มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการเป็นบริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อันเป็นสิ่งที่เอไอเอยึดถือในการดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ มาตลอดระยะเวลา 83 ปีที่อยู่เคียงข้างคนไทย ในรูปแบบออนไลน์
เมื่อเร็ว ๆ นี้

          นอกจากนี้ มีตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ประเทศไทย จำนวน 9 ท่าน ได้รับรางวัล ‘ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น’ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย นายพอเจตน์  สกุลเจริญพรชัย (หน่วยจักรเพชร 16) นายปีติธร  ชาประดิษฐ์(หน่วยสกุลเพชร 108) นางผานิต  ไกรอมรชัย (หน่วยทองล้านนา 22) นางสาวจุฑารัตน์  รัตนจุฑากูล (หน่วยเดอะรวยกรุ้ป 4) นางสาวธทันธรณ์  สุริยไชยกวิน (หน่วยนำทอง 819) นางนัยนา  ประมงค์ (หน่วยเพ็ชรชัชวาล 28)นางสาวชุติมา  คันธิก (หน่วยนำทอง 1151) นางสาวมาริณี  พิมเสน (หน่วยเพชรเหรียญทอง 453) และนางสาวภนิตา ชูวงศ์วณิช (หน่วยเหรียญทอง 3 เอส)

          นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของเอไอเอ ประเทศไทย ผมขอแสดงความยินดีกับตัวแทนทั้ง 8 ท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้  และขอขอบคุณ คปภ. ที่ได้มอบรางวัลอันมีคุณค่ายิ่งแก่ครอบครัวเอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เอไอเอยิ่งต้องพัฒนาองค์กร และก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งมอบความคุ้มครองพร้อมทั้งการดูแลและบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่คนไทยทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากการพัฒนาภายในองค์กรแล้ว เราไม่เคยละเลยที่จะพัฒนาสังคมและชุมชนภายนอกองค์กรด้วยเช่นกัน โดยเรามีความมุ่งมั่นมาตลอด 83 ปีและตลอดไปจากนี้ ในการส่งเสริมให้สังคมไทยและคนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

                             ———————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *