“พาณิชย์-DITP” ผลักดันเส้นใยกัญชงสู่สินค้าแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้ายกระดับ “เส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง” สู่สินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เพื่อการส่งออกและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เตรียมจัดสัมมนาใหญ่ 25 ก.พ. นี้ เชิญกูรูทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมให้ความรู้เชิงลึก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

​          นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ยกระดับการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง โดยได้เตรียมการจัดงานสัมมนา “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เชิงลึก และเปิดตัวคู่มือด้านตลาดศักยภาพ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง รวมถึงโอกาสในการส่งออก เพื่อวางแผนในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ และการจัดแสดงต้นแบบสินค้า เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอกัญชงทั้งในระดับหัตถกรรมจนถึงอุตสาหกรรม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Hybrid Event (On site & Online)

          ทั้งนี้ ในการจัดสัมมนา กรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมให้ความรู้ เช่น นางนิศาบุษป์ วีระบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ , ดร.ชาญชัย ศิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ , นายปิลันธน์ ธรรมมงคล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ , นายจำนง นวสมิตวงค์ ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย , นายเอก ทองประเสริฐ Fashion Designer ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทยและเครื่องประดับ , น.ส.วิชชุลดา ปัณฑรานุวงค์ ศิลปินหัวใจสีเขียว ผู้สร้างงานศิลปะจากขยะ , นายอภิรัฐ บุญเรืองถาวร ดีไซเนอร์ไทยเจ้าของรางวัลระดับโลก , ดร.ช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , น.ส.ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์ แฟชั่นดีไซน์เนอร์ และน.ส.ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ ผู้ผลิตเส้นใยผ้าทอใยกันชง เป็นต้น

           “ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” เจาะลึกตลาด และโอกาสของเส้นใยกัญชงไทยในตลาดโลก ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 ก.พ. 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถอ่านรายละเอียดกำหนดการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/kUXXazbCbRaCZ9yv9 หรือสอบถามคุณกนกวรรณ เกษมสุข 081-983-2853 คุณรุ่งนภา จันทร์ทอง 080-298-8984” นายภูสิตกล่าว

          ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นแบบสินค้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงลึกให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์จากกัญชง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดศักยภาพเป้าหมาย มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอจากกัญชง ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะและความพิเศษของสิ่งทอกัญชง การนำไปใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงแนวทางการสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากกัญชงที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ผลงาน อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม

          สำหรับการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีการผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และมีการส่งเสริมการปลูกกัญชงให้สามารถนำประโยชน์จากพืชกัญชงมาใช้ในเชิงพาณิชย์ และนโยบายนายจุรินทร์ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสการส่งออกให้กับสินค้ารายการใหม่ ๆ กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดต่างประเทศเชิงลึก และนำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

          สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

                          ——————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *