กลุ่มบริษัทเอไอเอ ประกาศพันธกิจ “AIA One Billion” เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี 2030

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศเปิดตัวพันธกิจ AIA One Billion ด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ภายในปี 2030 ในฐานะที่เอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เอไอเอพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม ในการส่งเสริมด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภูมิภาคเอเชียในอนาคต

            นายสจ๊วต เอ สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “เป็นเวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษ ที่เอไอเอทำงานอย่างหนักเพื่อจะสร้างสิ่งที่มีความหมาย และเป็นแรงผลักดันในเชิงบวกให้แก่ลูกค้าและสังคมของเรา การประกาศพันธกิจ AIA One Billion ในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดคำมั่นสัญญาของเรา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ให้ขยายไปสู่คนทั่วไปที่ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าเอไอเอเท่านั้น เพราะด้วยพันธกิจ AIA One Billion จะทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ มอบองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้คนได้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เพื่อช่วยดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต รวมไปถึง สุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนนับล้านทั่วเอเชียด้วย

          ในขณะที่โรคระบาดทำให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น แต่ประชากรในภูมิภาคเอเชียกลับมีอัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด1 นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้แถลงเตือนถึงภัยอันตรายจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย2 นี่จึงเป็นจุดสำคัญ ที่เอไอเอจะรับบทบาทการเป็นผู้นำในการช่วยเหลือสังคมในทุกปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมส่งต่อพลังบวกให้กับสังคม AIA One Billion จะเป็นตัวแทนคำมั่นสัญญาของเราที่จะสนับสนุนให้ผู้คนมีไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราแข็งแรงขึ้น”

          นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ เราเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคมไทยผ่านผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ทศวรรษ และเราพร้อมที่จะร่วมภารกิจ AIA One Billion กับกลุ่มบริษัทเอไอเอ ในการช่วยผลักดันและส่งเสริมด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต เพื่อช่วยให้ผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วภูมิภาคเอเชียมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงครองความเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า และเป็นพาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตที่ดีในทุก ๆ วันของคนไทยต่อไป”

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้พันธกิจ AIA One Billion นี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจของเอไอเอที่ทำมาโดยตลอด ผ่านกิจกรรมและโครงการด้านการตลาดต่าง ๆ เช่น AIA Vitality ที่ส่งเสริมให้คนหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพกันมากขึ้น แอปพลิเคชัน ALive powered by AIA แอปฯ ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว ไม่เจาะจงแค่เฉพาะลูกค้าของเอไอเอเท่านั้น ทุกคนก็สามารถใช้บริการแอปฯ นี้ได้ รวมถึงกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance) ที่จะเข้ามาส่งเสริมให้เราได้ดูแลระบบนิเวศและความยั่งยืนของโลกมากขึ้น ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการและองค์ความรู้ดี ๆ มามอบให้กับประชาชนเพื่อดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives”

          AIA One Billion จะเป็นพันธกิจที่สอดแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมระหว่างเอไอเอ กับลูกค้า พนักงาน ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม ผ่านความร่วมมือและแคมเปญมากมาย ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่จะช่วยดูแลด้านการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน โดยก้าวแรกคือ การปล่อยแคมเปญออนไลน์ ‘Join the Journey’ เพื่อเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง เอไอเอ แอมบาสเดอร์ ของทุกประเทศทั่วเอเชียก็พร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนสังคมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นไปด้วยกัน

          เอเอไอ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน ESG เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล ซึ่ง AIA One Billion จะสร้างกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในสังคม และเอไอเอตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้าน ESG ในส่วนของรายงาน ESG เอไอเอจะติดตาม วัดผล และรายงานขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นได้ภายในปี 2030

          ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIA One Billion ได้ที่เว็บไซต์: https://bit.ly/33AdJbO หรือสแกน QR Code

          เข้าร่วมภารกิจ ‘Join the Journey’ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเอไอเอ ได้ที่

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aia-thailand/

Facebook: https://www.facebook.com/Thailand.AIA

Instagram: https://www.instagram.com/aia.thailand.official/

ที่มา:

1LONG-TERM COVID-19 FEARS DRIVE MAJOR SHIFT IN HOUSEHOLD SAVINGS IN ASIA (aia.com)

 WHO 5 5 70 Framework. Noncommunicable diseases (who.int)

2 Climate change and health (who.int)

                                                ——————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *