ครม.ไฟเขียว“บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร” เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 15

ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร” เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 15 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เป็นผู้ว่าการ กฟผ. ซึ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563           วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

Read more