ออมสิน จับมือ “บางจาก” และ “ทิพย กรุ๊ป”ร่วมทุนรุกธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก จัดตั้งบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด มุ่งเป้าส่งเสริมตลาดแข่งขันสมบูรณ์ สร้างแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมของประชาชน

ออมสิน จับมือ “บางจาก” และ “ทิพย กรุ๊ป”ร่วมทุนรุกธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก จัดตั้งบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด มุ่งเป้าส่งเสริมตลาดแข่งขันสมบูรณ์ สร้างแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมของประชาชน วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก ระหว่าง 3 องค์กรที่ร่วมทุนกันจัดตั้งบริษัท มีที่

Read more

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี

เทศบาลตำบลช้างข้าม จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี และสมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งกุลาดำ) จำนวนกว่า 2.3 ล้านตัว ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านถนนสูง ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายสุธี

Read more