“นับถอยหลัง APEC CEO Summit 2022 พร้อมผนึกกำลัง PwC – พันธมิตรด้านองค์ความรู้ ผู้สนับสนุนข้อมูลธุรกิจเชิงลึก”

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 และสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย พร้อมด้วย นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ Executive Director, APEC CEO Summit 2022 และ Alternate Member สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย

Read more