“Tollway Lucky Way 2020 ใบเสร็จให้โชค”

โทลล์เวย์ ขยายระยะเวลาโครงการ“Tollway Lucky Way 2020” ถึง 31 ส.ค.63

ธานินทร์ พานิชชีว

บิ๊กบอสแห่งดอนเมืองโทลล์เวย์ “ธานินทร์ พานิชชีวะ” ประกาศขยายระยะเวลารับชิ้นส่วนใบเสร็จค่าผ่านทาง ในกิจกรรม “Tollway Lucky Way 2020 ใบเสร็จให้โชค” ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 ลุ้นรับของรางวัล 191 รางวัล มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จับรางวัลในวันที่ 19 ก.ย. 63 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และจะประกาศผลรางวัลวันที่ 25 ก.ย. 63 ทางนสพ.ฐานเศรษฐกิจและ www. tollway.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tollway Call Center :1233 ใบเสร็จมีค่าส่งมาเยอะๆ นะคะของรางวัลใหญ่รอทุกท่านอยู่

          ——————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *