เอ้ก ดิจิทัล ประกาศรุกธุรกิจให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจรชูพลัง AI คลาวด์เทคโนโลยี เปิดตัว 6 บริการหลัก รองรับลูกค้ารีเทลและอีคอมเมิร์ซ

เอ้ก ดิจิทัล ประกาศรุกธุรกิจให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ชูพลัง AI คลาวด์เทคโนโลยี และสมองกลขั้นสูง พร้อมทีมงานดาต้ามากประสบการณ์ 3D และแพลตฟอร์มในรูปแบบ Omni-Channe ให้พร้อมใช้บิ้กดาต้าขับเคลื่อนธุรกิจเต็มรูปแบบ ทรานฟอร์มสู่อนาคตดิจิทัลอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 24 พฤษภาคม 2566 – พร้อมเสริมแกร่งองค์กรยุคดิจิทัลที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างก้าวกระโดด…เอ้ก ดิจิทัล ผู้นำธุรกิจด้านวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และผู้ให้บริการที่ปรึกษาวางแผนการตลาดดิจิทัลสัญชาติไทย เดินเกมรุกบุกตลาดธุรกิจบิ๊กดาต้าเต็มสูบ ดึงศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่เหนือกว่า ลึกกว่า แม่นยำกว่า ทั้งคลาวด์ เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลมหาศาล ระบบสมองกลขั้นสูง (Advanced Modeling – AI/Machine Learning) พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญนิวเจน 3D ทั้ง D-Data scientist , D-Data engineer, D-Data  analyst และแพลตฟอร์มที่เข้าถึงและครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย เร่งสยายปีกธุรกิจ ครอบคลุม 6 บริการหลักครบวงจร ได้แก่ 1.บริการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจค้าปลีก ทั้งการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแทคติค 2.บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลเชิงลึกผ่านแพลตฟอร์มโซลูชัน ที่ทำให้เข้าใจปัญหาและสามารถนำไปแก้ไขอย่างถูกต้อง 3.บริการสื่อโฆษณาครบวงจรทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่จะครอบคลุมและเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 4.บริการด้านมีเดีย เอเจนซี ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าจากกระบวนการสร้างแบรนด์ให้ตรงใจ ตรงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละแพลตฟอร์ม 5.ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุด เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายที่สุด และหลากหลายในรูปแบบ Omni Channel 6.บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากดาต้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทรานสฟอร์มลูกค้ากลุ่มรีเทล ห้างค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ พิชิตเป้าหมายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจยุคดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างสุดยอดประสบการณ์ ส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงแก่ผู้บริโภค เชื่อมั่นว่า บริการที่ครบวงจรทั้ง 6 แกนนี้ จะทำให้เอ้ก ดิจิทัลขยายโอกาสจากการเป็นผู้นำตลาดระดับประเทศก้าวสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ภายในปีนี้

            ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “ในยุคที่ทุกธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้บิ๊กดาต้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกองค์กรประสบความสำเร็จ เอ้ก ดิจิทัล บริษัทผู้นำด้านข้อมูล และมีเดียโซลูชันครบวงจรแถวหน้าของไทย พร้อมตอบโจทย์ให้ทุกลูกค้าองค์กร สามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้อย่างเหนือชั้น ด้วยจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ทั้งคลาวด์ เทคโนโลยีประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลมหาศาล ระบบสมองกลขั้นสูง (Advanced Modeling – AI/ML) ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีความอัจฉริยะ แม่นยำ รวดเร็ว และยืดหยุ่น สามารถรองรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตาม เทรนด์ได้ตลอดเวลา รวมทั้งทีมงาน 3D ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ทั้ง D-Data scientist นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, D-Data engineer วิศวกรข้อมูล, D-Data analyst  นักวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน Ommi Channelแพลตฟอร์ม ที่เชื่อมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้แบบไร้รอยต่อ  ทำให้ล่าสุด เอ้ก ดิจิทัล พร้อมยกระดับธุรกิจขยายบริการให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจค้าปลีก คำปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลเชิงลึกผ่านแพลตฟอร์มโซลูชัน บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ไปจนถึงบริการสื่อโฆษณาเต็มรูปแบบ มีเดีย เอเจนซี และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียชั้นนำ ซึ่งจะเร่งขยายธุรกิจไปสู่ตลาดทั่วประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารีเทลและอี-คอมเมิร์ซ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล”

            “เราเชื่อว่า “ดาต้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกบริการ” ดังนั้นการที่จะเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง จะต้องยกระดับมุมมองจาก 360 องศา เป็น 720 องศา โดยนำข้อมูลในองค์กรเทียบเคียงกับข้อมูลภายนอก ทั้งจากสื่อ  โซเชียล ข้อมูลเชิงไลฟ์สไตล์ และประชากรศาสตร์  พร้อมนำจุดเด่นของเอ้ก ดิจิทัล ที่สามารถบูรณาการข้อมูลได้ถึงจาก 4 แหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประชากร จิตวิทยา และพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ไม่เพียงเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งนำศักยภาพเทคโนโลยี AI / ML มาใช้ในการวางแผนรับมือให้แก่คู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์แบบใกล้เคียงความเป็นมนุษย์ หรือ Human AI มากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เอ้ก ดิจิทัล มั่นใจว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและสินค้าแบรนด์ต่างๆ โดยจะเร่งขยายธุรกิจไปสู่ตลาดทั่วประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้ารีเทล ห้างค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ พร้อมทรานสฟอร์มรับมือกับการทำธุรกิจยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุดและเติบโตอย่างยั่งยืน” ดร. ธีรเดช กล่าวสรุป

สำหรับ 6 บริการหลักของเอ้ก ดิจิทัล ได้แก่

1. บริการให้คำปรึกษากับธุรกิจค้าปลีก (Retail Consulting)  – เป็นเสมือนทีมกลยุทธ์ให้แก่ลูกค้ารีเทล ด้วยการนำบิ๊กดาต้า มาวิเคราะห์และเสนอเป็นแผนธุรกิจ หรือแคมเปญต่างๆ ให้แก่ลูกค้า พร้อมขยายบริการนี้ไปสู่ต่างประเทศ อาทิ มาเลเซียที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องด้วยมีความแตกต่างตามบริบทของธุรกิจและความหลากหลายของตลาด ทำให้ต้องปรับวิธีการอย่างเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้ารีเทล

2. บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลเชิงลึกผ่านโซลูชันแพลตฟอร์ม (Insight Solutions) – ทำงานร่วมกับแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่ต้องการสร้างการเติบโตในธุรกิจรีเทล โดยนำข้อมูลของลูกค้า มาวิเคราะห์และเสนอแผนงานที่ตอบโจทย์แบรนด์ ผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งในรูปแบบ Customized BI Dashboard และ C-SUITE Insight Platform Solutions

3. บริการสื่อโฆษณาครบวงจร (Media Commercialization)  – เป็นผู้ให้บริการสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะมาวางแผนการใช้สื่อให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดขายของกลุ่มสินค้า แบรนด์ และผลิตภัณฑ์เพื่อให้นักการตลาดและแบรนด์สามารถสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสร้างแคมเปญได้อย่างตรงจุด รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรม อาทิ Shopper Screen จอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดคมชัด และมองเห็นได้ทุกมุม 

4. บริการมีเดีย เอเจนซี ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มโซลูชัน (Platform Solutions) – เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคู่ค้าด้วยบริการด้านแพลตฟอร์มโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง รวมถึงวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมและตรงกับกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้า รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์และบริหารจัดการโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของลูกค้าในทุกมิติ

5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียชั้นนำ (SMS & Marketing Automation) – เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมแก่แบรนด์เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ LINE, Facebook, Tiktok และโซเชียลมีเดียอื่นๆ รวมถึง SMS, Google SEO SEM อันส่งผลให้แบรนด์เติบโต เพิ่มการรับรู้ เยี่ยมชม จนกลายเป็นยอดขาย ซึ่งจะเชื่อมต่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็น Omni Channel ครบวงจร เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือระดับแบบไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้า

6. บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ (Data Analytics) – นำข้อมูลมาบริหารจัดการและพัฒนาเป็นแผนงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจและผู้บริโภคปลายทาง โดยยึดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI/Machine Learning เพื่อบรรลุ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ  1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและคุ้มทุน และ 2. การใช้ข้อมูลเพื่อหาโอกาสสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น

สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการของ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eggdigital.com/  หรือ โทร. 02-020-2364

                                        —————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *