‘วีระศักดิ์’แนะเร่งช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าถึงสินเชื่อ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อว่า หมดโควิด 19 การท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัว แต่ในขณะนี้ต้องประคองรักษา และระยะสั้นต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินเชื่อ เพื่อรักษาการจ้างงาน

             นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กทท) ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ พลังชุมชน ขับเคลื่อนประเทศไทย หรือ Restart Thailand พลังชุมชนพลิกฟื้นฐานราก เศรษฐกิจไทยยุค post COVID 19 โดยระบุว่า เครื่องมือด้านการท่องเที่ยวไทย ทั้งที่มีอยู่ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ดี ที่มีอยู่ในการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็ดี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ บุคลากร แหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยว ล้วนเป็นสิ่งที่ไทยควรประคองรักษาไว้ เพราะเมื่อหมดยุคโควิดแล้ว กิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้ของโลก ก็จะฟื้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว แม้อาจต้องรออีกประมาณหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า

          ส่วนในระยะสั้นนี้ สิ่งสำคัญคือการช่วยให้ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านนี้เข้าถึงสินเชื่อให้ได้ ทั้งเพื่อรักษาการจ้างงาน โดยอาจมีเงื่อนไขให้ผู้กู้ต้องมีการพัฒนาไปหามาตรฐานที่สูงขึ้น มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานขึ้น ถ้าเป็นการให้สินเชื่อแก่บุคลากรก็กำหนดเงื่อนไขให้ต้องไปเพิ่มทักษะต่างๆให้สูงขึ้น

+++++++++++++++++++++++

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *