บริษัท สมาร์ททีทีซี จัดสรรพื้นที่โรงงาน ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าตั้งโรงพยาบาลสนาม จ.ฉะเชิงเทรา เปิดรับผู้ป่วย COVID-19 สีเหลือง จำนวน 160 เตียง

นางพรทิพย์ เทพตระการพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด ผู้ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้ารายใหญ่ ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ณ โรงงานสมาร์ทีทีซี ฉะเชิงเทรา ก่อนเปิดให้บริการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยจัดสรรพื้นที่โรงงานกว่า 14,000 ต.ร.ม. ภายใต้พื้นที่โรงงานขนาดใหญ่กว่า 42 ไร่ ได้มาตรฐานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม พร้อมจัดเตรียม บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวก ทางการแพทย์เบื้องต้น รวมถึงเครื่องอุปโภคและบริโภค บริการรองรับผู้ป่วย COVID-19 สีเหลือง ในเขตจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้จำนวน 160 เตียง

นางพรทิพย์ เทพตระการพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด กล่าวว่า “ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชน ที่กำลังประสบกับปัญหาการระบาด COVID-19 โดยได้จัดสรรพื้นที่ 14,000 ตรม. ภายในเขตโรงงานผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Meter ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 42 ไร่ และได้มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากที่พักและชุมชนและป้องกันการแผร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นภายในครอบครัวและคนใกล้ชิด ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 สีเหลืองได้ จำนวน 160 เตียง  ทั้งนี้จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  

โรงงานสมาร์ททีทีซี เป็นฐานการผลิตมาตรวัดไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ ผลิตมิเตอร์ทุกรุ่น(จานหมุน อิเล็กทรอนิกและมิเตอร์อัจฉริยะ) ภายใต้มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง พื้นที่ภายในเขตรั้วโรงงานมีขนาดใหญ่ มีสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเหมาะต่อการจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วย COVID-19  ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดให้มีเตียง จำนวน 160 เตียง พร้อม บุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งของอุปโภคและบริโภค ในเบื้องต้น  ขณะนี้ มีผู้ป่วยในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับการรักษา ประมาณ 1,620 ราย เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 10 ราย ดังนั้น นางพรทิพย์ เทพตระการพร   จึงเชื่อว่า โรงพยาบาลสนาม ณ โรงงานสมาร์ทีทีซี จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยรายใหม่ ได้มีที่พำนักรักษาในเบื้องต้น อันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง  ซึ่งโรงงานสมาร์ททีทีซี ในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม ยินดีที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

นางพรทิพย์ เทพตระการพร  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงสถานการณ์เลวร้ายนี้ทุกคนต้องออกมาช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนลำบาก ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ประเทศไทยได้รอดพ้นจากการระบาดที่รุนแรงในครั้งนี้โดยเร็ว ในส่วนของบริษัท สมาร์ทีทีซี จำกัด มีความยินดีที่จะร่วมแรงร่วมใจช่วยคนไทย สู้ภัย COVID-19 ในการกระจายความช่วยเหลือที่รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยผลักดันให้สังคมโดยรวม สามารถก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งนี้ ในปัจจุบัน  บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เป็นฐานการผลิตมาตรวัดไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเกือบ 30ปี เพื่อตอบสนองนโยบายโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย โดยการใช้เทคโนโลยี่มิเตอร์อัจฉริยะ โดยมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีพนักงานอยู่กว่า 100 คน ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ระบาด นางพรทิพย์ ได้ให้ความใส่ใจต่อมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ในการดูแลสุขอนามัยของพนักงานทุกคน และภายในโรงงานอย่างทั่วถึง เพื่อป้องการการเกิด “คลัสเตอร์” อันเป็นการเพิ่มการระบาดและเพิ่มภาระต่อสังคม 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *