มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ – ม.รังสิตฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

          บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืนตลอดชีวิต การเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ การประยุกต์ใช้วิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม โดยมี อาจารย์ อรอนงค์ นิธิภาคย์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์  ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ

Read more

การเดินทาง 100 ปี ของอินซูลิน และก้าวสู่ศตวรรษแห่งคุณภาพของ โนโว นอร์ดิสค์

เป็นที่ทราบกันดีว่า อินซูลินคือฮอร์โมนที่มีความจำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน แต่ทราบหรือไม่ว่าอินซูลินนั้นถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1921 โดย Frederick Banting, J.J.R. Macleod, Charles Best และ James Collip อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการฉีดอินซูลินเพื่อรักษาเด็กชายที่ชื่อ Leonard Thompson ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 รายแรกของโลก ในปี 1922 คุณ จอห์น

Read more