กสส . ตั้งคณะทำงานเพิ่มทุน 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทยเตรียมเสนอ คพช.

กสส . ตั้งคณะทำงานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทยเตรียมเสนอ คพช. พิจารณาเดือน มี.ค. นี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการการลงทุนใน คพช. เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการขอลงทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้เพื่อเพิ่มทุน บมจ.การบินไทย ตามข้อเสนอของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ที่ต้องการให้สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย ซึ่งมีมูลหนี้

Read more

ซีพีเอฟชี้เทรนด์เนื้อจากพืช เติบโตแรง  ตั้งเป้าดันแบรนด์ MEAT ZERO  สู่แบรนด์เนื้อทางเลือกระดับโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มั่นใจ เทรนด์อาหารเนื้อจากพืช หรือ Plant-Based meat จะเติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสสำคัญของผู้ผลิตอาหาร จากจุดเด่นที่ตอบโจทย์คนกลุ่ม Flexitarian หรือกลุ่มมังสวิรัติยืดหยุ่น กลุ่มคนรักสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมดันแบรนด์ MEAT ZERO สู่การเป็นผู้นำตลาดเนื้อทางเลือกอันดับ 1 ของเอเชียและ

Read more