CPF คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชีย “Asian Excellence Award 2024”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับ 5 รางวัลเกียรติยศด้านความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชีย จากเวที  The 14th Asian Excellence Awards 2024  จัดขึ้นที่ โรงแรม JW Marriott ฮ่องกง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม

Read more