วิริยะประกันภัย ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐแก้ไขจุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจ.นครปฐม

นางปิยนุช รังษีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 7 (นครปฐม) นายนพดล คำนึงเนตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม และนายศุภกร บุญสว่างมงคล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนนครปฐม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงานในสังกัด ร่วมส่งมอบทาง  ม้าลาย ที่จัดทำขึ้น ณ บริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครปฐม

Read more