เกษตรฯ เผยความคืบหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กระทรวงเกษตรฯ เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ การดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร (ด้านพืชและด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดพังงา และจังหวัดสตูล

            ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในส่วนของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร (ด้านพืชและด้านปศุสัตว์) ว่า กระทรวงเกษตรและสหหรณ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทยอยส่งมอบปัจจัยการผลิต          ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยในเบื้องต้น ได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ซึ่งได้มีการส่งมอบพันธุ์ไม้ยืนต้น และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ จำนวน 83 ราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ได้ส่งมอบพันธุ์สัตว์ พร้อมอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 83 ราย

ส่วนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ตามความต้องการของเกษตรกรและสอดคล้องกับสภาพพื้นถิ่น ประกอบด้วย ไก่ไข่ จำนวน 162 ตัว เป็ดไข่ จำนวน 54 ตัว เป็ดเนื้อ จำนวน 33 ตัว ไก่พื้นเมือง จำนวน 93 ตัว อาหารไก่ไข่ จำนวน 540 กิโลกรัม อาหารเป็ดไข่ จำนวน 54 กิโลกรัม อาหารเป็ดเนื้อ จำนวน 20 กิโลกรัม อาหารไก่พื้นเมือง จำนวน 288 กิโลกรัม และกากน้ำตาล จำนวน 108 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 48 ราย

          สำหรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงนั้น อยู่ระหว่างการปรับสภาพน้ำในบ่อ เนื่องจากบ่อขุดใหม่จะมีสภาพเป็นกรด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประมงได้แนะนำให้เกษตรกรใส่ปูนขาว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อให้พร้อม โดยคาดว่าจะส่งมอบพันธุ์ปลาได้ภายในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเร่งรัดการดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร เนื่องจากเป็นโครงการที่เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรได้จริง ในช่วงสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจซบเซา และวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้

                        —————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.