วิริยะประกันภัยมอบเงิน 1 ล้านหนุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการ บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จาก บริษัท  วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางฐวิกาญจน์  เตชทวีทรัพย์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ  เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เพื่อคนไทย ณ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19  เพื่อคนไทยมีวัคซีนเป็นของตนเองที่สามารถคิดค้น และพัฒนาวัคซีน ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับคนไทยต่อไป ทั้งนี้ขอให้ประชาชนคนไทยเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมแพทย์ไทย นับว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เรามีวัคซีน ChulaCov19 ที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทย เพื่อเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

                                     —————————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *