ประกันชีวิตที่มั่นคง  “มีน – บอม เพจ คนจะไปก็ต้องไป” บอกเล่าความประทับใจที่เกิดขึ้นจริง

เมืองไทยประกันชีวิต ปล่อยแคมเปญ A True Story “Whole Life” เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกชีวิต ถ่ายทอดเรื่องจริงจากหลากหลายกลุ่มคนในสังคม ต่อเนื่องเรื่องที่ 2 บอกเล่าความประทับใจ ความสุข ความสมหวัง และความรัก  เหตุผลที่อยากส่งต่อความมั่นคงด้วยประกันชีวิต  พร้อมวางแผนด้วยประกันชีวิตเพื่ออนาคตมั่นใจ เติมเต็ม ดูแลทุกความสุขของคุณ  มุมมองใหม่ของคู่ชีวิต “มีน-บอม เจ้าของเพจ คนจะไปก็ต้องไป”  การนำเสนอรูปแบบประกันชีวิตที่มีความเท่าเทียมทางเพศเป็นเรื่องที่สำคัญของสังคมรูปแบบประกันชีวิตที่เป็นธรรมต่อทุกกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นเพศ

Read more

เอไอเอ ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2566

นายโยฮัน ดีทอย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย และนายดันคัน ลี ผู้อำนวยการฝ่าย Investment Environmental, Social & Governance กลุ่มบริษัทเอไอเอ ร่วมบรรยายในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในหัวข้อ “เส้นทางการดำเนินงานตามหลัก ESG อย่างยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการผนวกแนวความคิดด้านความยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรประกันภัย ภายในงานมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของคปภ. ผู้บริหารจากบริษัทประกัน

Read more