SCM ตอกย้ำความสำเร็จ คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” 3 ปีซ้อนพ่วงด้วย AMG ระดับ 5 เหรียญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “SCM” ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคในลักษณะแบบเครือข่าย (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) แบบครบวงจรรายแรกและรายเดียวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการประเมินผลในโครงการสำรวจ  การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 จากบริษัทจดทะเบียนรวม 782 บริษัท ที่จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Read more