มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาร่วมด้วยช่วยกันดีเด่น ประจำปี 2566

              คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด   มอบรางวัล “อาสาร่วมด้วยช่วยกันดีเด่น ประเภทบุคลล ประจำปี 2566”  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จึงได้มอบรางวัล ไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งประเภทรางวัล เป็น 4 สาขา ดังนี้ 1. สาขารางวัล อาสาบรรเทาสาธารณภัย และฉุกเฉินดีเด่น ได้แก่

Read more

ทรู ดิจิทัล เคารพและน้อมรับคำสั่งศาล แจงจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ ตามขั้นตอนปกติเพื่อรักษาสิทธิ์

กรุงเทพ ฯ 14 พฤษภาคม 2567 – ทรู ดิจิทัล ชี้แจงสาเหตุต้องยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหลังเป็นคู่กรณีกับกรรมการ กสทช. ท่านหนึ่งในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการด้านกิจการโทรทัศน์  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อเจตนากลั่นแกล้ง แสดงถึงอคติ และความไม่เป็นกลาง กรณีทรู ไอดี ตามที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้พิจารณาไต่สวนทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวมีมูลเพียงพอที่จะประทับรับฟ้องไว้พิจารณา โดยการยื่นคำร้องต่อศาลฯ ครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนปกติในการรักษาสิทธิ์เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง               ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจทรูไอดี 

Read more