UIH จับมือ Telcotech เสริมแกร่งโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศยกระดับบริการสู่ภูมิภาคอาเซียน

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เสริมศักยภาพโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MSA – Master Service Agreement) กับ Telcotech Limited ประเทศกัมพูชา รองรับการบริการของภาคธุรกิจระหว่างสองประเทศที่เติบโตมากยิ่งขึ้น              นายสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด

Read more