กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar THAILAND ประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Thailand  ประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond ทั้งในส่วนของผลตอบแทนโดยรวม (Performance Overall) และ ผลตอบแทน 3 ปี (3-Y Performance) แสดงให้เห็นถึงความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุน บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ

Read more

อธิบดีกรมหม่อนไหมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

          พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายพิชัย เชื้องาม ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 และนายสุชาย ศิริมาตร ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเชียงราย ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่บ้านร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อดูสภาพพื้นที่ในการทำแผนพัฒนางานด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร สนองนโยบายและข้อสั่งการของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ “พะเยาโมเดล”

Read more

กรมหม่อนไหมร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

          พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นางสาววนิดา สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 นายประยุทธ จันทร์เหม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมติดตามคณะร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

Read more

เยาวชนไทย กว่า100ชีวิต สร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรก บินข้ามฟ้าแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ซาอุฯ 

เยาวชนไทย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ  กลับถึงประเทศไทยแล้วหลังบินข้ามฟ้าเก็บประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ที่มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ  นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นครั้งแรก                นายสราวุธ และซัน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ 2 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ

Read more

กรมหม่อนไหมจับมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา พัฒนาอาชีพหม่อนไหมในจังหวัดพะเยา

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมในจังหวัดพะเยา ระหว่างกรมหม่อนไหม กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และระหว่างกรมหม่อนไหม กับเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยนางกัญญาณัฐ สุทธวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลงิม โดยมี นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 นายแดนชัย แก้วต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

กรมหม่อนไหมกลั่นกรองงานวิจัยหม่อนไหม ปี 2567ส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร

          นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยหม่อนไหม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านหม่อนไหม ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่หม่อนไหม ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยหม่อนไหม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมหม่อนไหม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 กรมหม่อนไหมได้มีการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัย

Read more

เริ่มแล้ว! 3 งานเที่ยวไลฟ์สไตล์สุดยิ่งใหญ่ “Thailand Golf & Dive Expo plus OUTDOOR Fest 2024” มั่นใจเงินสะพัด 200 ล้านบาท กระจายรายได้สู่ชุมชน และ SME ที่เกี่ยวเนื่อง

“เอ็น.ซี.ซี.” ร่วมกับ “ททท.” เปิด 3 งานใหญ่ “Thailand Golf & Dive Expo plus OUTDOOR Fest 2024” เอาใจสายเที่ยวไลฟ์สไตล์ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง คาดมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 55,000 คน เกิดเงินสะพัดในงานกว่า 200 ล้านบาท เชื่อทั้ง

Read more

ขับเคลื่อนอนาคตพลังงานของไทย: แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สำคัญในปี 2567

โดย มิสเตอร์แอนเดรียส มอลทิเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานประจำภูมิภาคเอเชีย เอบีบี  หน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกต่างกำลังพยายามร่วมกันในการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มาสู่การใช้พลังงานสะอาด ในการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 (COP28) ประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วมเห็นพ้องต้องกันกับสัญญาณจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านของยุคเชื้อเพลิงฟอสซิล ด้วยการวางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็ว ยุติธรรม และเท่าเทียมกัน  ความก้าวหน้าของพลังงานสะอาดในรูปแบบที่หลากหลาย ถือเป็นเป้าหมายระดับโลกร่วมกัน รายงานจากทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) พบว่า ในปี 2565 เอเชียมีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน 60% หรือประมาณ 1.63 TW (เทราวัตต์) ของกำลังการผลิตทั่วโลก โดยประเทศจีนเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในการผลิตพลังงานหมุนเวียนนี้

Read more

“ไอยราแพลนเน็ต” จัดงาน “The Star Party” ธีม Millionaire Night เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับดาวดวงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน

“ไอยราแพลนเน็ต” จัดงาน “The Star Party” ธีม Millionaire Night เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับดาวดวงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน หัวหิน 11 พค.67  : คณะผู้บริหารบริษัท ไอยราแพลนเน็ต จำกัด นำโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร  อ.ชาญวิทย์

Read more

เมืองไทยประกันชีวิต ลุยมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ส่ง “ShieldLife – ตัวช่วยให้คุณเบาใจ ในวันที่คุณจากไป…”พร้อมบริการวางแผนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพตอบโจทย์ทุกความเป็นคุณ

              นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  เมืองไทยประกันชีวิต เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 “Money Expo 2024 Bangkok” ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3

Read more