“DMT” แจกกระเป๋ากันง่วงช่วงสงกรานต์

แจกกระเป๋า:ดร.ศักดิ์ดา  พรรณไวย  บอสใหญ่ใจดีแห่ง DMT เตรียมกระเป๋ากันง่วงไว้แจกในวันที่ 11 เม.ย. ที่ด่านดินแดง 1 เวลา 07:30 – 09:00 น. และ 15:30 – 17:00 น. และปีนี้ขอทำตามปณิธานเชื่อมโทล์ลเวย์กับชุมชนโดยรอบ ส่งเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของชุมชมพลอยไพลิน เขตดอนเมือง จัดยาหม่องน้ำสมุนไพรฝีมือผู้สูงอายุ ที่ผ่านการอบรมโครงการ

Read more

เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อ “โครงการแสงแก้วผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 

เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มพร้อมด้วยโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วและกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สานต่อโครงการแสงแก้วเพื่อการผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  มุ่งสร้างสรรค์สังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพ             นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  เนื่องจากประชากรผู้สูงวัยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างสังคมที่ให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุในการมีชีวิตที่ดีและมีความสุขเป็นสิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง    ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน

Read more

ทิพยประกันภัย น้อมนำศาสตร์พระราชา “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ควบคู่แนวคิด ‘ESG’ ดูแลสิ่งแวดล้อม หนุนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม คือพื้นฐานของทุกชีวิต การใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชา “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” และแนวคิด ‘ESG’ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการจัดโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 37  โดยนำคณะครู-อาจารย์ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมถอดบทเรียนการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม พร้อมทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Read more

“พญ.รมิดา เกษมสมพร” คนไทยคนแรก! สร้างชื่อเสียงระดับโลก สอบอเมริกันบอร์ดปลูกผมได้ อันดับ 1 ของโลก

เมื่อปลายปี 2023 ที่ผ่านมา พญ. รมิดา เกษมสมพร หรือ “หมอฝน” แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมปลูกผมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการการแพทย์และประเทศไทย ในการคว้ารางวัลอันดับ 1 ของโลกจากการสอบศัลยกรรมปลูกผมอเมริกันบอร์ด (ABHRS) และยังเป็นแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่ได้เกียรติรับมอบ 2 รางวัลใหญ่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ คือ รางวัล Norman Orentreich, M.D. Award และ

Read more

ม.เกริก จัดพิธีประสาทปริญญา​บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2566

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2563-2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร             ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ในความพากเพียรอุตสาหะและประสบความสำเร็จ

Read more

DMT จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

DMTแจกถุงของขวัญวันเด็ก: นางอโนมา อุฤทธิ์(แถวหลังคนที่2จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง และ นายศุภโชค มีอำพล (แถวหลังคนที่2จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ ร่วมเปิดงานวันเด็ก 2567 โดยภายในงานมีการของขวัญนำมามอบให้กับเด็กๆและมีการนำยานพาหนะที่ใช้ในการทำงานมาให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้งานจริง ทั้งรถกระเช้าไฟฟ้า รถตักดิน และรถแม็คโคร ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ

Read more

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ เปิดรับน้องผู้พิการเรียนฟรี!  สร้างโอกาสสู่อาชีพยั่งยืน…

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียนฟรี! ประจำปีการศึกษา 2567   กับหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับ  ปวช. ปวส.  วิชาชีพระยะสั้น  การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ เพื่อช่วยนักเรียน นักศึกษาผู้พิการได้มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเองและมีงานทำมากขึ้น รวมถึงการฝึกอาชีพ  พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป  ท่านที่สนใจสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่

Read more

เปิดพื้นที่ต้นแบบร้านกาแฟรักการอ่าน Read Café

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (กลาง)ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ธพส. หรือ DAD เปิดพื้นที่ต้นแบบร้านกาแฟรักการอ่าน Read Café แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอาคารจอดรถ D (DEPOT)

Read more

ศปป.5 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคง และการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา เพื่อนำสันติสุขสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นำโดย พลโท ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ  ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามงานความมั่นคง และการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ตามกรอบนโยบายรัฐบาล ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1           พลโท ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ  พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจประชาชนริมคลอง

Read more

ศปป.5 กอ.รมน. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.5 กอ.รมน.) จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 โดยมี พลโท ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร ) ร่วมคณะฯ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคง, การดำเนินงานด้านการพัฒนา และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more