กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี หนุนเกษตรกรไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทุ่มงบลงทุนร่วมกับ Bug Away Thailandผุดโครงการโดรนต้นแบบเพื่อการเกษตร “Mah Bin”

กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี หนุนเกษตรกรไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทุ่มงบลงทุนร่วมกับ Bug Away Thailandผุดโครงการโดรนต้นแบบเพื่อการเกษตร “Mah Bin” (ม้าบิน) รายแรกในประเทศไทยตั้งเป้าครอบคลุมพื้นที่การใช้งานกว่า 60% ทั่วประเทศ กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยท็อปวัน ตรา ไอ

Read more

ซีพีเอฟ ย้ำ”ไก่เบญจา” กินแล้วดีต่อใจ เสริมโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพที่ดี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพอาหาร ใส่ใจสุขภาพ ตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกหลักโภชนาการอย่างไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 (Benja Chicken) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณค่าต่อจิตใจ เพราะไก่เบญจาได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกหลักสวัสดิภาพสัตว์ ให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากฮอร์โมน ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู             ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

Read more

เอกอัครราชทูตเวียดนามร่วมหารือการลงทุนกับเครือซีพี ซีพีพร้อมขยายการลงทุนต่อเนื่อง มองเป็นตลาดมีโอกาสเติบโตสูง

ร่วประชุมหารือ:ฯพณฯ นายฟาน จี๊ ถั่น (H.E. Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบและประชุมร่วมกับนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโส เครือซีพี เพื่อหารือถึงแนวทางและมาตรการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระหว่างเวียดนามและไทย  โดยมีนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี

Read more

ผู้เลี้ยงหมูชี้อากาศแปรปรวน  ทำเกษตรกรมีต้นทุนเพิ่ม  ขอความเข้าใจราคาสุกรขายได้ต่ำกว่าทุน

ผู้เลี้ยงหมูชี้อากาศแปรปรวน  ทำเกษตรกรมีต้นทุนเพิ่ม  ขอความเข้าใจราคาสุกรขายได้ต่ำกว่าทุน           นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร คาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งปี 2565 อาจมีแนวโน้มขาดแคลนน้ำ  โดยไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม และอาจแล้งต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 จะทำให้ปริมาณน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานแห้งลง   ซึ่งผู้เลี้ยงประสบปัญหาภัยแล้งกันมาตลอด จากบทเรียนทุกปีที่ผ่านมา ทางเกษตรกรจึงกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับฤดูแล้ง           “ปีนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวน ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา  เดี๋ยวหนาว

Read more

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ย้ำอุตสาหกรรมหมูของไทยได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ยืนยัน อุตสาหกรรมเนื้อหมูของประเทศไทย ได้มาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ ทั้งห่วงโซ่การผลิกถึงแหล่งที่มาการผลิต ย้ำผู้บริโภคควรเลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” รวมถึงสถานที่จัดจำหน่ายและปรุงสุกเพื่อความปลอดภัย           ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย กล่าวว่า จากภาพติ๊กต่อกฝูงหนูรุมแทะกินเนื้อหมูที่เขียงในตลาดแห่งหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อหมู นั้น สมาคมฯ ยืนยันว่า อุตสาหกรรมหมูไทยปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีตามข้อบังคับของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อการยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสุกรตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ ฟาร์มหมู โรงเชือด

Read more

‘CPF’ร่วมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  หนุน”ดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG  

 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  เข้าร่วม “โครงการ ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค  (DIPROM Startup Connect) ปี 3″  จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green economy)  เดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ                พีเอฟ 

Read more

DMT โชว์ศักยภาพ คว้าใบประกาศรับรอง ISO ด้านระบบการบริหารงานและสิ่งแวดล้อม

DMT รับรางววัล:นายธานินทร์ พานิชชีวะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง  เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐาน ISO ทางด้านระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 :2015 และ  การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001  : 2015 จากนายมนตรี  ตั้งเติมสิริกุล (ขวา)  ผู้จัดการทั่วไป

Read more

ผู้เลี้ยงไก่ไทย ท้อใจรัฐยกเลิกมาตรการข้าวโพด-ข้าวสาลี 3:1 กำหนดโควต้า จำกัดเวลา ไม่เกิดประโยชน์

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั่วไทย พ้อแนวทางรัฐบาลยกเลิกมาตรการซื้อข้าวโพด 3 ส่วน ต่อการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ไม่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร แต่ซ้ำเติมให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นเพราะเนื้อสัตว์ยังถูกควบคุม ควรพิจารณากลไกตลาดมาเป็นตัวกำหนดราคา ก่อนเกษตรกรถอดใจเลิกเลี้ยง             นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มติที่ประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่เนื้อ สุกร และไก่ไข่  และตัวแทนเกษตรกรด้านการเพาะปลูก

Read more

สงครามพ่นพิษสินค้าเกษตรเจ็บหนัก โดนคุมราคาทั้งห่วงโซ่การผลิตหน้าที่ภาครัฐ “อย่าซื้อเวลา” ปล่อยสินค้าปรับราคาตามกลไกตลาด

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) ยังมองว่าความรุนแรงระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท้าทายความมั่นคงทางอาหารของโลก เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ เป็นผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกโดยเฉพาะธัญพืช รัสเซียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดในโลกและยูเครนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังเป็นผู้ส่งออกข้าวบาร์เล่ย์และข้าวโพดรายใหญ่ของโลกด้วย หรือมากกว่า 1ใน 3 ของการส่งออกธัญพืชโลกมาจากสองประเทศนี้

Read more

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ร้องราคาข้าวโพดพุ่งสูงกระทบทั้งระบบ เร่ง “พาณิชย์” ใช้กลไกการตลาดบริหารราคาห่วงโซ่การผลิตอาหาร

 วงการผลิตอาหารสัตว์ ร้องกระทรวงพาณิชย์ “ปลดล็อก” มาตรการคุมราคาสินค้าตั้งต้นทางจนถึงปลายทาง ปล่อยราคาอาหารสัตว์และเนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามกลไกตลาด หลังสงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบหนักทำวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ขาดแคลนและราคาสูงเป็นประวัติการณ์ หวั่นเกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่ภาคการผลิตอาหารทั้งระบบและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ             รายงานข่าวจากวงการผู้ผลิตอาหารสัตว์ กล่าวว่า วิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของโลกเท่านั้น แต่ยังกระทบความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลกด้วย เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ เป็นผู้ผลิตธัญพืชสำคัญของโลกทั้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดสูงขึ้น 14% และข้าวสาลีพุ่งขึ้น 43%

Read more