กยท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับ ปวช. – ปริญญาเอก

กยท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับ ปวช. – ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านยางพาราหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2564             การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุนทางการศึกษาประจำปี 2564 โดยเปิดให้ทุนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายางพารา หรือศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา

Read more

“เฉลิมชัย” เดินหน้านโยบาย “พืชอนาคตพืชเศรษฐกิจ” ฝ่าวิกฤตโควิด19 เร่งพัฒนาพืชเศรษฐกิจ “กัญชง” เชิงพาณิชย์

“เฉลิมชัย” เดินหน้านโยบาย “พืชอนาคตพืชเศรษฐกิจ” ฝ่าวิกฤตโควิด19 เร่งพัฒนาพืชเศรษฐกิจ “กัญชง” เชิงพาณิชย์           นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้ (21 ก.ค.) ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งให้เร่งดำเนินนโยบายพืชอนาคตพืชเศรษฐกิจในทุกมิติในยุคโควิด19 ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

Read more

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง         นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ภายใต้โครงการเคหสถานบ้านมั่นคง ในเรื่องบุคลากร ขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี ระบบการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานสหกรณ์ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ภายใต้โครงการเคหสถานบ้านมั่นคง ผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งในการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง และโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง เพื่อแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีเพื่อปิดบัญชีของสหกรณ์ และมอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์

Read more

ยันม่าร์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนด้วยรถดำนา ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในพื้นที่ จ.พิจิตร

ยันม่าร์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนด้วยรถดำนา ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในพื้นที่ จ.พิจิตร บริษัทยันม่าร์ เอส พี จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย สาธิตการปลูกข้าวด้วยรถดำนายันม่าร์รุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่หันมาใช้วิธีการปักดำเพื่อเพิ่มผลผลิต พร้อมแสดงสมรรถนะการทำงานของรถดำนานั่งขับยันม่าร์รุ่น YR60D แบบ 6 แถว ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดจากยันม่าร์ที่ได้พัฒนาให้เหมาะกับแปลงนา ณ แปลงสาธิต ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร นายธัชพล

Read more

“เฉลิมชัย” เปิดแนวรุกสมุนไพรฝ่าแนวรบโควิด-19 จับมือกระทรวงสาธารณสุขและสภาการแพทย์แผนไทย

“เฉลิมชัย” เปิดแนวรุกสมุนไพรฝ่าแนวรบโควิด-19  จับมือกระทรวงสาธารณสุขและสภาการแพทย์แผนไทย ระดม 6 พันคลีนิค พร้อมฮอตไลน์สายด่วนใช้สมุนไพรและตำรับยาไทยร่วมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เตรียมคิกออฟ ”เพชรบุรีโมเดล” เดินหน้าการแพทย์ทางร่วม 3 แนวทาง            นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร แถลงวันนี้ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7ก.ค) ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่รุนแรงมากขึ้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

Read more

ซีพีเอฟ เปิดเวทีเฟ้นหาโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร

ซีพีเอฟ เปิดเวทีเฟ้นหาโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก จับมือกับ 42 Bangkok สถาบันสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งแรกของไทย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม “Virtual  Hackathon by  42 Bangkok X CPF” เป็นเวทีค้นหาโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่

Read more

กยท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาตำแหน่งรองผู้ว่าการคนใหม่

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) คุณสมบัติเบื้องต้น อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กร มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน มีความรอบรู้ด้านการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมยางรวมถึงด้านเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมการเกษตร ตลาดยางพารา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ –  12 ก.ค. 2564 นี้เท่านั้น            

Read more

CPF หนุนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จัด “ตู้ปันอิ่ม ปันสุข” มอบอาหารแห้งแก่ประชาชนผู้ฉีดวัคซีน 10 จุดทั่วกรุง

CPF หนุนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จัด “ตู้ปันอิ่ม ปันสุข” มอบอาหารแห้งแก่ประชาชนผู้ฉีดวัคซีน 10 จุดทั่วกรุง  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศอีกครั้ง ด้วยโครงการ “ตู้ CP ปันอิ่ม ปันสุข” เติมเต็มข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ประชาชนผู้มารับวัคซีนได้เลือกหยิบนำกลับไปบริโภคในครอบครัว ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยเร่งเข้ารับวัคซีน

Read more

ซีพีเอฟ ร่วมดูแลความมั่นคงในชีวิตผู้พิการ หนุนมีรายได้ต่อเนื่องช่วงโควิด 19

ซีพีเอฟ ร่วมดูแลความมั่นคงในชีวิตผู้พิการ  หนุนมีรายได้ต่อเนื่องช่วงโควิด 19           สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ส่งผลกระทบรุนแรงกว่าวิกฤตเศรษฐกิจ การปิดตัวของธุรกิจและกิจการต่างๆ ทำให้จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ในช่วงมากกว่า 1 ปีตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด19 กลุ่มเปราะบางถูกกระทบทั้งสภาพความเป็นอยู่และรายได้ อาทิ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้                  ภาคเอกชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการช่วยดูแลและส่งเสริมคุณค่าของผู้พิการในสังคม

Read more

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 3,501 แปลง

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 3,501 แปลง           ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตัน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม           สำหรับความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ

Read more