ความกล้าเพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า ของ 5 กิจการเพื่อสังคมในโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 10 

“กิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความอยากช่วยเหลือสังคมและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยไม่เคยนึกถึงผลกำไร แต่ความเป็นจริงแล้วธุรกิจสามารถเติบโตไปได้พร้อมกับสังคม เพราะเมื่อกิจการเพื่อสังคมของเราเติบโตและไปต่อได้ เราก็มีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้เช่นกัน” ตฤณ รุจิรวณิช จาก Food Loss Food Waste ธุรกิจที่ต่อยอดการจัดการขยะในชุมชนมาสู่การพัฒนาสินค้าที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ เป็น 1 ใน 5 กิจการเพื่อสังคมผู้ชนะจากโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” รุ่นที่ 10 ในปี 2564 พูดถึงเป้าหมายของกิจการเพื่อสังคมด้วยความมุ่งมั่น            ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้โลกธุรกิจต้องมีการปรับตัวกันขนานใหญ่ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมจำนวนไม่น้อยยังคงเลือกทำธุรกิจภายใต้อุดมการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ พวกเขากล้าพอที่จะลองคิดลองทำอะไรใหม่ๆ และพร้อมที่จะต่อสู้ในโลกธุรกิจที่ท้าทายยิ่งกว่าที่เคย เพื่อให้ความอยู่รอดทางธุรกิจของพวกเขามีส่วนที่จะตอบแทนคืนสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว และนี่คือเหตุผลสำคัญที่บริษัท บ้านปู จำกัด

Read more

ดีแทค ไตรเน็ต ชำระค่าคลื่น 700 MHz งวดที่สอง

ดีแทค ไตรเน็ต ชำระค่าคลื่น 700 MHz งวดที่สอง 7 มกราคม 2565 – ดีแทค ไตรเน็ต ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ 713-723 MHz คู่กับ 768-778 MHz เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน​ 2562 ได้นำเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 700 MHz งวดที่สอง จำนวน 1,881,488,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ ในส่วนที่เหลือ วงงเงิน 15,051,904,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาชำระให้กับ สำนักงาน กสทช.

Read more