Ingram Micro จับมือ Google Cloud นำเสนอบริการคลาวด์ในไทย

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศความร่วมมือการบริการคลาวด์    ในระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมทั้งประเทศไทย โดยมีทีมผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมให้รายละเอียด แนวทาง  ในการทำธุรกิจร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำเสนอ Google Cloud Platform, Google Workspace, Chrome Enterprise และ Google for Education

Read more

ดีแทค-สดช.-สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บ เผยผลวิจัยชี้ “3 แนวทางส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง” จาก Mobility data หนุนยุทธศาสตร์เที่ยวไทยเติบโตยั่งยืน

 ดีแทค-สดช.-สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บ ผนึกกำลังวิจัย “ศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองจาก Mobility data” เผย 3 แนวทางสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศ ได้แก่ 1. การดึงดูดการท่องเที่ยวระยะใกล้หรือ Micro-tourism 2. การส่งเสริมการค้างคืนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ และ 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบกลุ่มจังหวัด  นักวิชาการชี้ที่ผ่านมาท่องเที่ยวไทย “ขาดสมดุล” หนุนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเมืองรองสร้างท่องเที่ยวไทยให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน             นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของข้อมูลที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลและเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประเทศสู่ Digital Nation ข้อมูลที่เรียลไทม์จะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การบริหารจัดการน้ำ การรับมือกับภัยพิบัติ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด

Read more