AIS 5G ประสานพลัง เพาเวอร์บาย เชื่อมต่อคนไทยกับโลกดิจิทัล ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านร้านAIS เทเลวิซกว่า 400 สาขาทั่วไทย

AIS 5G ประสานพลัง เพาเวอร์บาย เชื่อมต่อคนไทยกับโลกดิจิทัล ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านร้านAIS เทเลวิซกว่า 400 สาขาทั่วไทย ปรับโมเดลช่องทางขายด้วย e-Ordering ขนทัพสินค้าไอที พร้อม บริการครบ จบในที่เดียว AIS 5G ต่อยอดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ เพาเวอร์บาย ผู้นำธุรกิจค้าปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ อันดับหนึ่ง ของไทย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผสมผสานช่องทางการขาย (Cross Channel Platform) กับร้านAIS เทเลวิซกว่า 400 สาขา

Read more

แม็คโคร ปลูกป่า 22,500 ต้น ร่วมกับโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินหน้าสู่องค์กรสีเขียว-เติมโอโซนให้โลก

แม็คโคร ปลูกป่า 22,500 ต้น ร่วมกับโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินหน้าสู่องค์กรสีเขียว เติมโอโซนให้โลก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย ดร.วิไลรัตน์ เจริญใหม่รุ่งเรือง ผู้จัดการอาวุโสส่วนความยั่งยืน นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และประสานรัฐกิจ พร้อมด้วยนางสาวนภาวรรณ จุลพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปแม็คโครสาขาสัตหีบ และนายนัยณัฎฐ์ สายตา ผู้จัดการทั่วไปแม็คโครสาขาพัทยา นำทีมพนักงานร่วมปลูกป่าจำนวน

Read more

วิริยะประกันภัยมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม 700 ครัวเรือน

วิริยะประกันภัยมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม 700 ครัวเรือน พื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วิริยะฯมอบถุงยังชีพ : พระจรัญอาทาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางบ่อ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 11 ร่วมรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 700 ชุด มูลค่า 320,532 บาท  โดยมีนางสาวกานดา  วัฒนายิ่งสมสุข 

Read more

AIS 5G ประสานพลัง เพาเวอร์บาย เชื่อมต่อคนไทยกับโลกดิจิทัล ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านร้านAIS เทเลวิซกว่า 400 สาขาทั่วไทย

AIS 5G ประสานพลัง เพาเวอร์บาย เชื่อมต่อคนไทยกับโลกดิจิทัล ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านร้านAIS เทเลวิซกว่า 400 สาขาทั่วไทย ปรับโมเดลช่องทางขายด้วย e-Ordering ขนทัพสินค้าไอที พร้อม บริการครบ จบในที่เดียว AIS 5G ต่อยอดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ เพาเวอร์บาย ผู้นำธุรกิจค้าปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ อันดับหนึ่ง ของไทย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผสมผสานช่องทางการขาย (Cross Channel Platform) กับร้านAIS เทเลวิซกว่า 400 สาขา

Read more

แสดงความยินดี

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 ส่งเกียรติบัตรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบให้กับนางสุชาดา เกษมทรัพย์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดาและโรงเรียนเกษมทรัพย์ ที่สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 และ เด็กหญิงอชิรญา ตรีพูนสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษมทรัพย์  ที่ได้รับรางวัลการคัดเลือกเด็กดีเด่น

Read more