“สามารถ” มั่นใจธุรกิจฟื้นตัวได้ดีในปี 65

กลุ่มสามารถ ย้ำทุกสายธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยสามารถเทลคอม ซึ่งตั้งเป้าได้งานโครงการใหม่ในปี 65 มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในไตรมาสแรกเซ็นต์สัญญาไปได้แล้วกว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนสามารถดิจิตอล หรือ SDC ก็ฉายแววพลิกฟื้นอย่างชัดเจน จากรายได้ประจำของธุรกิจ DTRS และรายได้ที่พร้อมจะโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจ Digital Content & Service ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตอล

Read more