กรุงเทพประกันภัย คว้ารางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค

Read more

วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลประกันภัยดีเด่น Prime Minister’s Insurance Awards 2023

          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังเข้ารับรางวัล “รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2565” และนางทิพา พรอำนวยทรัพย์ ตัวแทนประกันวินาศภัย สังกัดสาขาพิษณุโลก ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับ

Read more

เอไอเอ ประเทศไทย จัดทัพนวัตกรรมโซลูชันส์ด้านสุขภาพและการเงิน ตอบโจทย์ลูกค้าแบบครบวงจรในงาน Thailand InsurTech Fair 2023

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำด้านประกันชีวิต สุขภาพ และยูนิต ลิงค์ จัดทัพนวัตกรรมโซลูชันส์ที่พร้อมดูแลคนไทยทั้งในด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง และด้านการวางแผนการเงิน ร่วมงาน Thailand InsurTech Fair 2023 มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ซึ่งมีผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายนิคฮิล แอดวานี (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายโยฮัน ดีทอย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน นายดำรงศักดิ์ ขุนทอง (ที่ 3 จากซ้าย)ผู้อำนวยการฝ่ายขายภูมิภาค 2 นางสลักจิต นิลประเสริฐศักดิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก นางสาวธีรนุช ทำนุพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและ นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ (ซ้ายสุด)เป็นตัวแทนร่วมในพิธีเปิดบูธเอไอเอ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล

Read more

ทิพยประกันภัยแกร่ง คว้าสุดยอด 2 รางวัลเกียรติยศจาก คปภ.ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

            ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลอันดับ 1 บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น และ รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Read more

“ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” จัดใหญ่ ให้เยอะ ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023

ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมออกบูธในงาน Thailand InsurTech Fair 2023 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่

Read more

สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด นำนวัตกรรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ช่วยบริหารงาน สร้างความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก

สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด นำนวัตกรรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ช่วยบริหารงาน สร้างความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีภารกิจในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โดยการนำระบบบัญชี มาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ตั้งแต่การเข้าไปตรวจสอบบัญชีให้มีความเข้มแข็งและเป็นมาตรฐาน สร้างธรรมาภิบาลด้านการเงินการบัญชีและพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยในการวางแผนธุรกิจ และส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสหกรณ์หนึ่งที่นำโปรแกรมเครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss)และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ

Read more