หลักทรัพย์บัวหลวง พร้อมนำ 2 DR ใหม่ “NDX01″ และ “STAR5001” เทรดวันแรก 6 พ.ค. 65 สร้างโอกาสลงทุนหุ้นนวัตกรรมชั้นนำสหรัฐฯ และจีน

หลักทรัพย์บัวหลวง เตรียมส่ง 2 DR น้องใหม่ “NDX01″ และ “STAR5001” อ้างอิง ETF ที่จดทะเบียน        ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรกใน               วันที่ 6 พ.ค. 65 ที่ราคา IPO 11.88 บาท และ 29.87 บาทต่อหน่วย ตามลำดับ ชูจุดเด่นสร้างโอกาสลงทุน        หุ้นนวัตกรรมชั้นนำสหรัฐฯ และจีน ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเรียลไทม์แบบไม่มีพักกลางวัน

นายบรรณรงค์ พิชญากร

                นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมนำตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) จำนวน 2 หลักทรัพย์ใหม่ “NDX01” และ “STAR5001” อ้างอิง ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้แก่ ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086.HK) และ Premia China STAR 50 ETF (3151.HK) ตามลำดับ ที่ได้เปิดให้ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงจอง IPO      เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีราคา IPO 11.88 บาทต่อหน่วย และ 29.87 บาทต่อหน่วย เข้าซื้อขายใน         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรกในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

          บริษัทมั่นใจว่า DR 2 หลักทรัพย์นี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเหมือน DR “E1VFVN3001” ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกองทุนรวม ETF อ้างอิงดัชนี VN30 สะท้อนหุ้นชั้นนำ 30 บริษัทแรกในเวียดนามที่บริษัทเป็นผู้ออกเจ้าแรกของไทยเมื่อปลายปี 2561 และ DR “DIAMOND” ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND)          ที่ลงทุนอ้างอิงดัชนี VN DIAMOND ซึ่งได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา    

          ทั้งนี้ตราสาร 2 หลักทรัพย์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสลงทุนระยะยาวในหุ้นนวัตกรรมชั้นนำสหรัฐฯ และจีน โดย “NDX01” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086.HK) ที่ลงทุนอ้างอิงดัชนี NASDAQ 100 ของสหรัฐฯ ที่ได้รับการขนานนามว่า เป็น The Benchmark of the 21st Century ซึ่งดัชนี NASDAQ 100 ประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำขนาดใหญ่ 100 บริษัทของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ที่มีความมั่นคงและมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง เช่น หุ้น Apple และ Microsoft รวมถึงหุ้นชั้นนำ นอกเหนือจากหุ้นเทคโนโลยีอย่าง Tesla หรือ Starbucks ส่วน “STAR5001” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น Premia China STAR 50 ETF (3151.HK) ลงทุนอ้างอิงดัชนี STAR 50 ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีนวัตกรรมของจีนที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลจีนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติจีน 5 ปี ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) ที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระยะยาว

          “ตลาดสหรัฐฯ และจีน 2 ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ 1 และ  2 ของโลกแล้ว ในเชิงขนาดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีมูลค่าตลาดอันดับ 1 ประมาณ 1,675 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นราว 44% ของมูลค่าตลาดหุ้นโลก ส่วนจีนมีมูลค่าตลาดอันดับ 2 ประมาณ 378 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นราว 10% ของมูลค่าตลาดหุ้นโลก (ณ วันที่ 6 เมษายน 2565) โดยการลงทุนใน       2 ตลาดนี้เปรียบเสมือนได้ลงทุนมากกว่าครึ่งของหุ้นโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นจังหวะลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากตลาดหุ้นอยู่ระหว่างพักฐานทำให้มูลค่าถูกกว่าในอดีต และน่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะยาว ซึ่ง DR ที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้จะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนไทยกระจายลงทุนได้ในหุ้นชั้นนำของทั้งสองขั้วของประเทศ             มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกแบบเรียลไทม์ผ่านตลาดหุ้นไทย” นายบรรณรงค์ กล่าว

สำหรับผู้ที่จองซื้อ IPO จะได้รับการจัดสรรคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ส่วนผู้ลงทุนทั่วไปที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว และต้องการสร้างโอกาสลงทุนในหุ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำสหรัฐฯ        และจีน ผ่าน DR 2 หลักทรัพย์นี้ สามารถทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยบัญชีหุ้นที่มีอยู่ โดยค้นหาตัวย่อในการ     ซื้อขาย “NDX01” และ “STAR5001” ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาราคา iNAV หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณก่อนการซื้อขายและข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ www.bualuang.co.th/DR หรือสอบถามข้อมูลที่ BLS Customer Service โทร. 0-2618-1111

                              ————————————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *