สมาคมกุ้งตะวันออกไทย จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี

เทศบาลตำบลช้างข้าม จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี และสมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งกุลาดำ) จำนวนกว่า 2.3 ล้านตัว ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านถนนสูง ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ

          นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลช้างข้าม และนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวว่า พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ ยังช่วยเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความสมดุลระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นการรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ที่มากเกินกำลังการผลิตจากธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้กับประมงชายฝั่ง สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประมงพื้นบ้านด้วย

          ภายในงานมีจิตอาสาจากภาคประชาสังคมหลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างคับคั่ง อาทิ นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดจันทบุรี ประมงอำเภอนายายอาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นักศึกษาสถาบันสร้างชาติ EEC รุ่น 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาวัดหนองไทร อาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมผู้สูงอายุ คุณครู นักเรียน พี่น้องประชาชนตำบลช้างข้ามฯ

                                      ——————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *