วิริยะประกันภัยห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยเด็กแก่ชุมชนบ่อนไก่และชุมชนล็อค 6 คลองเตยสู้ภัยโควิด

วิริยะประกันภัยห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยเด็กแก่ชุมชนบ่อนไก่และชุมชนล็อค 6 คลองเตยสู้ภัยโควิด

            นางอรวรรณ ลิขิตพรสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริหารสาธารณสุข 16 ลุมพินี และ นางสาวจุไรวรรณ ไร่วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปลูกจิต ร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มูลค่า 120,000 บาท แก่เด็กปฐมวัยชุมชนบ่อนไก่และเด็กปฐมวัยชุมชนล็อค 6 คลองเตย จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  พร้อมทีมงานจิตอาสา สังกัดสาขาลุมพินี  เป็นผู้แทนบริษัทมอบ ณ ห้องประชุม  โรงเรียนปลูกจิต  สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวิริยะห่วงใย เด็กปฐมวัย  สู้ภัยโควิด ดำเนินกิจกรรมส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 450,000 ชิ้น เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กและครอบครัวต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือสังคมไทยและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

                                      ————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *