วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัย ภาค 2 “ร่วมเดินไปด้วยกัน”

ประชุมตัวแทน:         บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมตัวแทนประกันวินาศภัย ภาค 2 “ร่วมเดินไปด้วยกัน” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมพบปะพูดคุยกับตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ เพื่อให้รับทราบถึงผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบครึ่งปีแรกของปี 2565 พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวแทน/นายหน้าได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันในครึ่งปีหลังนี้เกิดความก้าวหน้า เพิ่มความมั่นใจ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง มุ่งพาองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

                                      —————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *