“ดอนเมืองโทลเวย์”ร่อนจดหมายแจงหนุ่มทดสอบความเร็วรถบนทางยกระดับดอนเมือง

                                                           

                      วันที่  10  มกราคม  2566

เรื่อง    กรณีโลกโซเชียลวิจารณ์หนุ่มทดสอบความเร็วรถบนทางยกระดับดอนเมือง

เรียน    ท่านสื่อมวลชน

          จากกรณีสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปการทดสอบความเร็วของรถของผู้ใช้บริการท่านหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย และอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆ บนสายทางยกระดับอุตราภิมุข ฝั่งขาออก ซึ่งอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการ ของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เป็นผู้รับสัมปทานในการจัดหาทุน ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการและบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถาน

          บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนน และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน รวมถึงได้ดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการภายใต้กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก  กำหนดให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการอำนวยความสะดวก เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสถานที่เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ใช้ทางที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามกฎจราจร ทั้งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

                                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                                  นางสาวอัจฉรา  เจริญพร

                                                ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *