โครงการ SMEs Pro-active ขยายการช่วยเหลือ SMEs  สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม “ขายออนไลน์ B2B” รุกตลาดต่างประเทศ

โครงการ SMEs Pro-active ขยายการช่วยเหลือ SMEs  สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม “ขายออนไลน์ B2B” รุกตลาดต่างประเทศ

               นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ SMEs Pro-active ครั้งที่1/2566 โดยที่ประชุมได้มีการอนุมัติวงเงินกว่า 37 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการเกือบ 200 ราย ที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา ทำให้คาดได้ว่าจะสามารถต่อยอดให้ผู้ประกอบการ SMEs เหล่านี้สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 2,800 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ยังอนุมัติให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่ม Cross-Border e-Commerce หรือการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ B2B ซึ่งถือเป็นครั้งแรก เพิ่มเติมจากกิจกรรมใน 3 กลุ่มเดิม ได้แก่ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ กิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ และงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ด้วยจำนวนผู้ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 19 ราย โดยแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกขอรับการสนับสนุนได้ขณะนี้มี 3 รายการ ได้แก่ แพลตฟอร์ม Alibaba.com แพลตฟอร์มของ KlangOne และแพลตฟอร์ม HKTDC.com  เมื่อเร็วๆ นี้

               สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในรูปแบบต่างๆ ในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-7783 หรือ 02-507-7786

                                                 ———————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *