คปภ. ผนึกพลังภาคธุรกิจประกันภัย จัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2023” ยิ่งใหญ่ครบวงจรแห่งปีระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 7 อิมแพค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand InsurTech Fair 2023 หรือ TIF 2023 ร่วมกับ นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ดร. สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นางประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และนายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ณ ห้อง STUDIO ชั้น 5 INDEX CREATIVE VILLAGE กรุงเทพฯ

ทั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech Thailand (CIT) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ภายใต้แนวคิด “Strengthening Sustainability through Insurance Innovation หรือ เสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 7 อิมแพค เมืองทองธานี ในรูปแบบ onsite และ online (Active Hybrid Event) ผ่านระบบออนไลน์ ทาง www.TIF2023.com โดยเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย และบุคลากรผู้คร่ำหวอดในวงการประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพันธมิตรประกันภัยจากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาสร้างเครือข่ายร่วมกัน

ด้านนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนเห็นประโยชน์ของการประกันภัยมากขึ้นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยจะต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทประกันภัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG สำหรับประชาชนที่เข้ามาในงาน Thailand InsurTech Fair 2023 จะได้รับประโยชน์มากมาย โดยสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันภัยสุขภาพและประกันชีวิตแบบบำนาญ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จึงเป็นโอกาสที่ดีของคู่ค้า ที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งงานนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนที่มาในงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดและสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วน  

ส่วนดร. สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ย้ำว่า โลกทุกวันนี้ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว แต่เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเร็วกว่า ซึ่งบริษัทประกันภัยต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงประกันภัยมากขึ้น ที่ผ่านมาธุรกิจประกันวินาศภัยได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และในอนาคตการประกันภัยจะอยู่ในสินค้าและบริการที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งตัวแทน/นายหน้าประกันภัยจะต้องพัฒนาเรียนรู้เทคโนโลยีและพัฒนาตนเองให้เป็นที่ปรึกษาการเงิน รวมถึงต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ เทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้น และการจัดงาน Thailand InsurTech Fair 2023 เป็นการมองไปข้างหน้าของสำนักงาน คปภ. จะส่งผลทำให้ธุรกิจประกันภัยมีทิศทางที่เติบโตอย่างยั่งยืน ประชาชนที่ซื้อประกันภัยภายในงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจประกันภัยที่ได้นำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายมานำเสนอในงาน โดยบริษัทประกันภัยได้แข่งขันกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ดีที่สุดเพื่อมานำเสนอในงานนี้ด้วย

นางประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน กล่าวเสริมว่า ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนผู้บริโภคมากที่สุดในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ส่งผลทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติงาน โดยตัวแทนประกันชีวิตปัจจุบันปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นที่ปรึกษาการเงินด้วย ในงานนี้นอกจากตัวแทนประกันชีวิตจะได้รับความรู้ที่หลากหลายจากวิทยากรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศแล้ว จะได้เห็นวิสัยทัศน์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่บริษัทชั้นนำในระดับประเทศนำมาเสนอในงาน รวมถึงได้รับความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปใช้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับนายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ได้กล่าวสนับสนุนว่า ต้องขอขอบคุณสำนักงาน คปภ. ที่เป็นผู้นำในการจัดงาน Thailand InsurTech Fair 2023 ซึ่งงานนี้นายหน้าประกันภัยและ Startups จะได้โชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากขึ้น โดยที่ผ่านมานายหน้าประกันภัยได้คำนึงถึงความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและบริษัทประกันภัย สำหรับในงานนี้มีบริษัทประกันภัยนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายมานำเสนอ ลูกค้าที่มาในงานสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ทันทีและที่สำคัญจะได้รับของแจกของแถมที่ดีที่สุด เช่น การผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย สิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวถึงรายละเอียดของงานว่า การจัดงาน Thailand InsurTech Fair 2023 ปีนี้ยังคงจัดร่วมกับงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศของวงการประกันภัยที่นายกรัฐมนตรี กรุณาอนุญาตให้สลักชื่อลงบนโล่รางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่น ตัวแทน นายหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่น และยังมีรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงาน คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัยอีกด้วย นอกจากนี้จะมี 2 ประเภทรางวัลที่ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยสนับสนุน และดำเนินการในด้าน ESG และเทคโนโลยีประกันภัย ได้แก่ รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัย และรางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น

ในงาน TIF ปีนี้ยังมีนิทรรศการที่ให้ความรู้ด้านการประกันภัย คลินิกด้านการประกันภัย เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย รวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยที่บูธของสำนักงาน คปภ.

รวมทั้งมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย การเงิน และเทคโนโลยีน่าสนใจ ที่บูทบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ธนาคาร บริษัทนายหน้าประกันภัย และบริษัท InsurTech Startups ซึ่งในปีมีผู้เข้าร่วมจัดงานกว่า 70 แห่ง จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มานำเสนอในงานปีนี้ มีความพิเศษและตอบโจทย์ของลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เช่น ประกันภัยไซเบอร์ รวมถึงประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เป็นต้น

สำหรับสัมมนาวิชาการปีนี้จะเข้มข้นกว่าเดิม โดยจะมีหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจ อินเทรนด์เจาะลึกและมองไกลไปถึงอนาคต แต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัว ทำให้เห็นภาพชัดว่าเทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวและจับต้องได้ หัวข้อสัมมนายังมีการเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับ ESG และการประกันภัยอย่างยั่งยืน เช่น การใช้สุดยอดเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อลดต้นทุน และเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบประกันภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งนำเสนอโดยโดยวิทยากรชั้นนำผู้ทรงอิทธิพลจากหน่วยงานกำกับภาคการเงิน ภาคธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีประกันภัยจากในประเทศและต่างประเทศ มีการถ่ายทอดในระบบ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 อีกกิจกรรมในงานที่น่าสนใจ คือ การนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยจาก InsurTech Startups ทั่วโลก โดยปีนี้มี InsurTech Startups ที่น่าสนใจมากมายมาร่วม demo showcase ตัวอย่างเทคโนโลยีที่มาแรง เช่น เทคโนโลยี Blockchain ในการบันทึกเคลม และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ChatGPT และ Generative AI ที่ช่วยในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาคิด วิเคราะห์ และนำมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับการฉ้อฉลและตรวจจับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ หรือ Solution ที่น่าสนใจอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ IoT ตลอดจน Machine Learning และ Wearable Device จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทประกันภัยที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยี Insurtech ที่ทันสมัยจากสตาร์ทอัพที่จะมานำเสนอเทคโนโลยีที่ใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีการเปิดพื้นที่ Business Matching เพื่อการสร้างเครือข่าย การหารือและจับคู่ธุรกิจภายในงาน

ในงานยังมี Interactive Game ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้ร่วมงานจะได้ร่วมสนุกและเก็บคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล โดยกิจกรรมเหล่านี้ยังสอดแทรกความรู้ด้านการประกันภัย และด้านเทคโนโลยีประกันภัย ที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก

นอกจากนี้ในงานจะมีการตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวดสุดยอดนวัตกรรม OIC InsurTech Awards 2023 ภายใต้แนวคิด “Ascending to the InsurTech Universe” ทะยานสู่จักวาลโลกแห่งเทคโนโลยีประกันภัย ซึ่งจะนำทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากทีมที่เข้าร่วมกว่า 160 ทีม เพื่อให้ไปนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศบนเวที TIF ในวันที่ 9 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถเลือกซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันภัยชั้นนำที่คัดสรรแบบประกันภัยที่มีความเหมาะสม โดยมีส่วนลดสูงสุดถึง 30% ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษครั้งเดียวในรอบปี เฉพาะในงานนี้เท่านั้น และยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชิงโชคของรางวัล สุดล้ำ มูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า BYD และ IT Gadget ต่าง ๆ เช่น iPhone, iPad, Smart Watch, เครื่องเป่าผม Dyson และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในปีนี้เพิ่มความพิเศษเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยจะมีโปรโมชั่น Flash sales สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ภายในงานจะได้รับคูปองชิงโชคจำนวน 2 เท่าอีกด้วย รวมทั้งจะมีศิลปินดารามากมาย อาทิ ‘นิว ฐิติภูมิ’ ศิลปินจาก GMM TV ที่จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันภัย พร้อมมอบความบันเทิงผ่านเสียงเพลงที่บูธ คปภ. ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. 

“ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “Thailand InsurTech Fair 2023” หรือ TIF 2023 ภายใต้แนวคิด “Strengthening Sustainability through Insurance Innovation หรือ เสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ที่ฮอลล์ 7 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประกันภัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านการประกันภัย และเทคโนโลยีด้านประกันภัยแล้วยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยราคาพิเศษลดสูงสุด 30% พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ทั้งยังสามารถเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์ www.TIF2023.com ขอย้ำว่างานนี้ผู้ที่สนใจนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประกันภัยและผู้ที่ต้องการจะรู้จริง รู้ทันเรื่องประกันภัยต้องไม่พลาด หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว แล้วพบกันนะครับ” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

                              —————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *