เจอเนสส์ คิดส์ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19ให้มูลนิธิ ‘ซี.ซี.เอฟ”

เจอเนสส์ คิดส์ ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าอนามัยและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ป้องกัน Covid-19  ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมบริจาค:     บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย อลิศรา แซ่เตีย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมตัวแทนพนักงาน ภายใต้โครงการเจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse Kids™) ได้เพิ่มโอกาสในการแบ่งปันเพื่อส่งต่อให้โครงการ Health Kits ป้องกัน Covid-19  ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าอนามัยและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกัน Covid-19  มูลค่ารวม 4,020,000 บาท ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กและเยาวชนที่อาศัยเขตภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน ตามพันธกิจของโครงการที่ว่า One Heart One Hope One Mission เราจะร่วมเปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาสให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้   

          —————————————-     

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *