“ATCI”ปลื้มไทยคว้าอันดับ2ในการเวที “APICTA 2023″ที่ฮองกง

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ประกาศความสำเร็จหลังผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไทยคว้ารางวัลในเวที Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) 2023 ณ ฮ่องกง โดยผลงานประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับ 2 จาก 16 กลุ่มประเทศ

คุณสุภัค  ลายเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)กล่าวว่า “ในการแข่งขัน Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) เวทีการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผลงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นในระดับเอเชียแปซิฟิค โดยในปี 2023 จัดขึ้น ณ ฮ่องกง ประเทศไทยได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 24 ผลงาน โดยผลงานการแข่งขันตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 ผลงาน และรางวัลรองชนะเลิศ 8 ผลงาน ผลรางวัลรวมประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 จาก 16 กลุ่มประเทศ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมที่มีความตั้งใจในการพัฒนาผลงานที่โดดเด่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย”

สำหรับผลงานของประเทศไทยรับรางวัล Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) 2023ประกอบด้วย1.          หมวด Inclusion and Community Services ได้รางวัลชนะเลิศ บริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด ชื่อผลงาน DIETZ, seamless telemedicine for hospitals ซึ่ง Dietz เป็นแพลทฟอร์มการแพทย์ทางไกลสำหรับสถานพยาบาลครบวงจร เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ช่วยโรงพยาบาลรัฐและเอกชนดูแลคนไข้ผ่านออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลใช้งานมากกว่า 200 แห่ง จำนวนผู้ป่วยมากกว่า 200,000 คน

2.หมวด Business Services    สาขาย่อย Professional Services Solutions ได้รางวัลรองชนะเลิศ โดยบริษัท  AppMan Co., Ltd. ชื่อผลงาน Background Checker ซึ่ง Background Checker เทคโนโลยียืนยันตัวตนบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ช่วยลดภาระการทำงาน โดยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การยืนยันตัวตน การเซ็นต์เอกสารยินยอม ไปจนถึงการรอรับผลการตรวจสอบเป็นสำเนาเอกสารราชการจากตำรวจและระบบยุติธรรมในรูปแบบดิจิทัล ทั้งหมดสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังรองรับบริการตรวจสอบประวัติการทำงาน รวมถึงบุคคลล้มละลายได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้รางวัลในส่วนของสาขาย่อย ICT Services Solutionsเป็นรางวัลรองชนะเลิศ โดย บริษัท Blendata Co., Ltd. ชื่อผลงาน Blendata Enterprise สำหรับ Blendata Enterprise ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้เพนพ้อยท์ของธุรกิจด้าน Big Data ครบทุกมิติ ด้วยจุดเด่นที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายในองค์กรไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน รวมถึงสามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วย Big Data และ AI และยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการและให้คำแนะนำอีกด้วย ทำให้ Blendata Enteprise เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกองค์กรสามารถเข้าถึง วิเคราะห์ บริหารจัดการและใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยระบบที่ใช้งานง่าย รองรับการทำงานแบบ No-Code/Low-Code ไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากก็สามารถใช้งานได้ พร้อมเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตั้งแต่ Data Integration, Data Management, Data Processing & Analytics, และ Data Utilization & Application ที่ถูกรวบรวมไว้แล้วในแพลตฟอร์มเดียว เป็นโซลูชันที่ปรับใช้ได้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองทุกภารกิจด้านข้อมูลและยกระดับองค์กรสู่การเป็น Data-Driven Organization ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่3.หมวด Industrial  ได้รางวัลรองชนะเลิศ โดยบริษัท  One Ten Plus Co., Ltd. ชื่อผลงาน BeaRiOT: Shopfloor IoT Solution ซึ่ง BeaRiOt Shopfloor IoT Solution  เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการใช้พลังงาน ( Energy Management System) และนำไปสู่การลดก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ปรับการซ่อมบำรุงแบบเดิมไปสู่การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) เพื่อลดการใช้อะไหล่ในการซ่อมบำรุง การสูญเสียจากเครื่องจักรที่เสียหายเป็นต้น  ซึ่งทั้งนี้ Hybird IoT Solution ทางบริษัทได้พัฒนาต่อยอดมาจาก แพลตฟอร์ม IoT Design (Industrial IoT Platform)  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และแพลตฟอร์ม IIoT ที่ได้พัฒนานั้นได้ทดสอบใช้จริงกับโรงงานแล้ว และมีความพร้อมนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ และจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี IIoT ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพและราคา

 สำหรับหมวดที่4.Cross Category: Start Up    ได้รางวัลรองชนะเลิศ โดยบริษัท BOOKOLA Co., Ltd. ชื่อผลงาน BOOKOLA AI Chatbot  ซึ่ง BOOKOLA เป็นการใช้งานเพื่อเพิ่มยอดจองผ่านโซเชียลมีเดียสำหรับโรงแรมและรีสอร์ต ได้พัฒนา AI Chatbot ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อโรงแรมถึง 98% ให้ข้อมูลลูกค้า ปิดการขายด้วย Booking Engine และ Payment Gateway ตลอด 24 ชม. รวมไปถึงการเก็บข้อมูลให้โรงแรมนำไปพัฒนาประสบการณ์การเข้าพัก

ด้านหมวดที่5.  Technology Award: Internet of Things ได้รางวัลชนะเลิศ โดยบริษัท One Ten Plus Co., Ltd. ชื่อผลงาน BeaRiOT: Shopfloor IoT Solution สำหรับ BeaRiOt Shopfloor IoT Solution  เป็นผลงานที่ใช้เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการใช้พลังงาน ( Energy Management System) และนำไปสู่การลดก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ปรับการซ่อมบำรุงแบบเดิมไปสู่การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) เพื่อลดการใช้อะไหล่ในการซ่อมบำรุง การสูญเสียจากเครื่องจักรที่เสียหายเป็นต้น  ซึ่งทั้งนี้ Hybird IoT Solution ที่ทางบริษัทได้พัฒนาต่อยอดมาจาก แพลตฟอร์ม IoT Design (Industrial IoT Platform)  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และแพลตฟอร์ม IIoT ที่ได้พัฒนานั้นได้ทดสอบใช้จริงกับโรงงานแล้ว และมีความพร้อมนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ และจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี IIoT ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพและราคา

ส่วนหมวดที่ 6. หมวด Student Project สาขาย่อย Junior Student ได้รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชื่อผลงาน Bok Box ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ให้ใช้งานง่าย รวมถึงเราได้ออกแบบเป็นสื่อการเรียนการสอน ในเรื่องของวงจร และการเขียนโปรแกรม รวมทั้งมี Application ที่ใช้ควบคู่กับหุ่นยนต์ Box Box เป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนหุ่นยนต์และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในด้านหุ่นยนต์ รวมทั้งรูปแบบสื่อการสอนการเขียนโปรแกรมของเราเผยแพร่ทางออนไลน์ สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน PasX+ (personal analysis snoring)

นอกจากนี้ ยังได้รางวัลรองชนะเลิศ โดยโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ชื่อผลงาน ระบบแจ้งเตือนการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์แบบ Real-Time และได้รางวัลรองชนะเลิศ โดยโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน PasX+ (personal analysis snoring) รวมทั้งสาขาย่อย Senior Studentได้รางวัลชนะเลิศ โดยโงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชื่อผลงาน FitnessForge  An application and equipment set for preventing and alleviating the symptoms of Office Syndromethrough stretching and exercise. ยังได้รางวัลรองชนะเลิศ โดยโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน EIPCA : Electrocardiogram Interpretation Pattern for Cardiovascular Abnormalities prediction และได้รางวัลรองชนะเลิศ โดยโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน RECiSE (Retinal Examination App and Device for Cataract Screening in the Elderly with Artificial Intelligence)

สรุปผลรางวัล APICTA 2023

                                                     —————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *