“จุรินทร์” เปิด MOVE 2021 “ขายดิจิทัลคอนเทนต์” คาดสร้างรายได้เข้าประเทศอีกกว่า 1,500 ล้านบาท เสริมทัพส่งออกเป็นรายได้หลักเวลานี้

“จุรินทร์” เปิด MOVE 2021 “ขายดิจิทัลคอนเทนต์” คาดสร้างรายได้เข้าประเทศอีกกว่า 1,500 ล้านบาท เสริมทัพส่งออกเป็นขาหลักของประเทศเวลานี้

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    เป็นประธานเปิดโครงการ Multimedia Online Virtual Exhibition หรือ MOVE 2021 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ WWW.MOVE-DITP.COM โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย คาดนำรายได้เข้าประเทศกว่า 1,500 ล้านบาท

          นายจุรินทร์ กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งออกของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกสำคัญ คือ คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ที่เป็นเวทีการหารือและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และการร่วมกันสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าจากระบบออฟไลน์เป็นระบบออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้ธุรกิจบริการในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะกับธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 14 แผนงานประจำปี 2564 ที่ให้นโยบายกระทรวงพาณิชย์และทุกคนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกให้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่สะดุด

          “สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์นั้น เป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามพลวัตของเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ด้วยการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จากผลสำรวจภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยพบว่า มีมูลค่ารวมกว่า 229,000 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นมูลค่าในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชั่นกว่า 28,000 ล้านบาท และด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซึ่งรวมผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กว่า 141,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมนี้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย” นายจุรินทร์ กล่าว

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากความสำเร็จของโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์ MOVE ที่ได้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากกว่า 20,000 ราย ก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจจำนวนกว่า 350 นัดหมาย สร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจกว่า 1,800 ล้านบาท นับได้ว่าเป็นมิติใหม่ในการปรับตัวของทั้งภาครัฐและเอกชนไทยเพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคใหม่ไปด้วยกัน

          กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย จึงได้ดำเนินโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์ MOVE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อรักษาและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ภาคบริการที่สำคัญของไทยสอดรับกับตลาดโลกที่กำลังกลับมาเติบโตอีกครั้ง กระทรวงพาณิชย์พร้อมส่งเสริมและจะยังคงให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจไทยในตลาดนานาชาติต่อไป

          โครงการ MOVE 2021 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นงานแสดงสินค้าเสมือนจริงของกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำของไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น และบริการเกี่ยวเนื่อง รวมกว่า 50 บริษัท ประกอบด้วยการจัดเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ WWW.MOVE-DITP.COM

          ———————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *