“กรุงเทพประกันชีวิต” เปิดโครงการ Care@Home ร่วมดูแลลูกค้าป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาแบบ Home Isolation

“กรุงเทพประกันชีวิต” เปิดโครงการ Care@Home ร่วมดูแลลูกค้าป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาแบบ Home Isolation

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กรุงเทพประกันชีวิต หนึ่งในผู้นำด้านความคุ้มครองสุขภาพ ตระหนักถึงการช่วยเหลือดูแลลูกค้าทุกคนของกรุงเทพประกันชีวิต ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประเภทใด โดยที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตได้ขยายความคุ้มครองให้กับกรมธรรม์ประกันสุขภาพในการเข้าทำการรักษาผ่าน Hospitel การให้บริการผ่านระบบ Telemedicine, การลดระยะเวลารอคอยเหลือ 14 วัน และเปิดศูนย์ BLA Health Partner ขึ้นเพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิต

            ม.ล. จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “แม้ว่าแบบประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตจะครอบคลุมการเจ็บป่วยจากไวรัสโควิด-19 และในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับโควิด-19 ให้มากขึ้นกว่าเดิม  แต่เนื่องจากขณะนี้ผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 บางส่วนได้รับการวินิจฉัยให้ทำการรักษาแบบ Home Isolation กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้เปิดโครงการ BLA Health Partner Care@Home เพื่อช่วยดูแลและอยู่เคียงข้างลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตที่ต้องเข้าสู่การรักษาแบบ Home Isolation”

          นพ. คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์บริการการแพทย์ กล่าวว่า “โครงการ Care@Home นี้จะให้การดูแลผู้ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิตทุกคน ไม่ว่าจะมีสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพหรือไม่ และเมื่อลูกค้าได้รับการวินิจฉัยให้เข้าสู่การรักษาแบบ Home Isolation ลูกค้าสามารถแจ้งศูนย์ BLA Health Partner ผ่านช่องทาง line OA ID: @blahealthpartner หรือ Call Center          02-777- 8888 เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ของศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต เข้าให้คำแนะนำเพิ่มเติม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและดูแลตลอดช่วงเวลาที่ต้อง Home Isolation รวมทั้งจัดส่งชุดกักตัวหรือสิทธิการใช้บริการแพทย์ทางไกลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริการที่โครงการ BLA Health Partner Care@Home จะมอบให้ประกอบด้วย

          ทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต ในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพที่จะดูแลลูกค้าแต่ละคนตลอดช่วงเวลาที่ต้อง Home Isolation โดยทีมแพทย์และพยาบาลจะโทรติดต่อกับลูกค้าภายใต้ความดูแลเป็นประจำ พร้อมช่วยเหลือหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม

ชุด “กักตัวอุ่นใจ” ประกอบด้วย อุปกรณ์จำเป็นในการดูแลตัวเอง อาหารและยา เพื่อเสริมเพิ่มเติมจากสิ่งที่ลูกค้ามีอยู่ หรือลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิการรักษาทางไกล (Telemedicine) กับพันธมิตรของกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะทาง ภายใต้วงเงินที่บริษัทมอบให้เป็นพิเศษ นอกเหนือจากความคุ้มครองในกรมธรรม์ที่ลูกค้าถืออยู่

          ลูกค้าที่ได้รับการวินิจฉัยให้ทำการ Home Isolation สามารถทำการติดต่อผ่านทาง line OA ID : @blahealthpartner เพื่อเข้าร่วมโครงการ Care@Home กับกรุงเทพประกันชีวิต ได้ตลอดเวลา และเจ้าหน้าที่ของ BLA Health Partner จะดำเนินการประสานงานให้ทีมแพทย์และพยาบาลของศูนย์การแพทย์กรุงเทพประกันชีวิตเข้าดูแลลูกค้าต่อไป”

          โครงการ BLA Health Partner Care@Home เปิดให้บริการเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของกรุงเทพประกันชีวิตทุกช่องทางและทุกแบบประกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีความคุ้มครองด้านสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้น

——————————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *