ซีพีเอฟ ชู 4 ปัจจัยสำคัญ หัวใจหลักสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงไก่เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ แนะ 4 หัวใจหลักความสำเร็จในการเลี้ยงไก่เนื้อ คือ ป้องกันโรคเคร่งครัด  ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์  ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึก ตระหนักรู้อย่างรับผิดชอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ สด สะอาด ปลอดภัย ครองใจคนไทยหลายคนมายาวนานจนถึงปัจจุบัน

            นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานอาหารสากล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อไก่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานสากล และได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป โดยยึดหัวใจหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย การป้องกันโรคที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพซึ่งซีพีเอฟร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ จัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ เพื่อป้องกันโรคเชิงรุกขั้นสูงสุดเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ โรงงานอาหารสัตว์ สู่ฟาร์ม และโรงงานแปรรูป ส่งผลให้ซีพีเอฟได้รับการรับรองคอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มสัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนกแห่งแรกของประเทศไทย

          หัวใจที่สอง คือ ไก่ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือที่เรียกว่า CP Happy Chicken เพื่อให้ไก่เติบโตได้ดี แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย ไก่ได้รับการคัดเลือก พัฒนาด้านพันธุกรรมที่ดีตามธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วนำไปเลี้ยงในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ให้อาหารที่มีโภชนาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของไก่แต่ละช่วงวัยเช่นเดียวกับหลักโภชนาการของมนุษย์ ภายใต้การเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี หรือหลักอิสระ 5 ประการ ประกอบไปด้วย ปราศจากจากความหิวกระหาย ปราศจากความไม่สะดวกสบาย ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย ปราศจากความกลัว และมีอิสระแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ มีสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย “จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งการเติบโต ตามความเชื่อที่ผิดมานาน”

          สำหรับหัวใจที่สาม ซีพีเอฟ ยังคำนึงถึงนวัตกรรมการต่อยอด ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง เช่น การจัดการฟาร์มแบบเกษตรอัจฉริยะ ในการจัดการอุปกรณ์การเลี้ยงภายในโรงเรือนและการจัดการข้อมูล ประยุกต์เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IOT และระบบ Big Data มาใช้จริง  2.การติดตั้งกล้องอัจฉริยะตรวจวัดน้ำหนักไก่แบบเรียลไทม์และแม่นยำ โดยไม่ต้องสัมผัสตัวไก่ให้เกิดความเครียด 3.การติดตั้งอุปกรณ์กล้องตรวจสุขภาพ และพฤติกรรมไก่ (Smart Eye) ช่วยลดการรบกวนไก่ในโรงเรือน ลดการปนเปื้อนเชื้อ สนับสนุนหลักการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี 

          ซีพีเอฟยังได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ไก่เบญจา (Benja Chicken) ซึ่งมีจุดเด่นในการเลี้ยงด้วยข้าวกล้อง เนื้อไก่มีความหอม ไม่คาว เนื้อนุ่ม เด้ง เพราะเส้นใยกล้ามเนื้อละเอียด เรียงตัวสวยงาม เนื้อมีความฉ่ำ และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF International ว่าไม่เคยได้รับยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู ซึ่งมั่นใจได้ว่าเป็นธรรมชาติ 100% ปลอดสาร ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งโต จนทำให้ซีพีเอฟได้รับเลือกเป็นหนึ่งในนวัตกรรม Top Innovative Product ของงาน THAIFEX – World of Food Asia 2019 รายเดียวในกลุ่ม “วัตถุดิบสด”

          นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ ซีพีเอฟ ได้รับมาตรฐาน QS เป็นมาตรฐานสูงสุดรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวเยอรมันและสหภาพยุโรป สะท้อนถึงความใส่ใจให้คนไทยได้เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยมาตรฐานสากล ส่วนสุดท้ายปัจจัยด้านที่ 4 คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องการเลี้ยงซึ่งทุกคนเป็นรากฐานสำคัญ ต้องมีจิตสำนึก ตระหนักรู้ สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ภายใต้ค่านิยมองค์กร CPF Way ในการส่งมอบอาหารปลอดภัย ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตไก่เนื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

          “ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญศึกษาและนำเทคโนโลยีต่างๆ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ได้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมถ่ายทอดให้เกษตรกรเพื่อสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ และ 4 หัวใจหลัก เพื่อการผลิตไก่เนื้อคุณภาพสูง ปลอดภัย ปลอดสารแก่ผู้บริโภค” นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

                                   ————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *