ซัคเซสมอร์ มอบสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ CSVพร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจ เพียงเป็นสมาชิกซัคเซสมอร์

ซัคเซสมอร์ มอบสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ CSV พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจ เพียงเป็นสมาชิกซัคเซสมอร์

บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ หรือ SCM เปิดโอกาสทางธุรกิจ เพียงร่วมเป็นสมาชิกซัคเซสมอร์ พร้อมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ รับความพิเศษด้านสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ  โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท (การพิจารณาอนุมัติสวัสดิการฯ เป็นไปตามเงื่อนไขสวัสดิการฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้) ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ CSV ด้วยการนำเอาความเชี่ยวชาญในด้านการทำธุรกิจ มาสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมไปพร้อมกัน

            ทั้งนี้โดย 2 ผู้บริหาร นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ถือเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในการดูแลสุขภาพ รูปแบบเครือข่าย หรือ Multi-Level Marketing โดยปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับตัวแทนนักธุรกิจ ผ่านการทำงานร่วมกับเป็นทีม ทำให้เกิดการขยายของเครือข่ายและองค์กรธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

          ทั้งนี้ ซัคเซสมอร์ ได้มอบสิทธิพิเศษ ฟรี! เพียงสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนนักธุรกิจ (ทั้งสมาชิกท่านเดิมและสมาชิกใหม่) และครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ท่านจะได้รับสวัสดิการฯ ทันที ซึ่งเงื่อนไขการคุ้มครองตามสวัสดิการฯ ของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ สามารถสอบถามข้อมูลการสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-511-5951 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.successmore.com

          บริษัทฯ ยังคงตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยได้ให้ความสำคัญกับการทำ CSV (Creating Shared Value) มากขึ้น ด้วยการนำเอาความเชี่ยวชาญในด้านการทำธุรกิจ มาสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมไปพร้อมกัน เพื่อให้ธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในทุกผลิตภัณฑ์จะคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของ                          ธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อพนักงานและกลุ่มนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นสิ่งที่ SCM                    ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นเวลากว่า 7 ปี ที่ซัคเซสมอร์มีสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ เพื่อดูแลครอบครัวสมาชิกประกันภัยนักธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2016-2021 รวมเป็นเงินมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าเป็นต้น ไม่ใช่เพียงแค่พนักงานเท่านั้น บริษัทฯ ยังรวมถึงชุมชน และคุณภาพของสังคม สิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ กำหนด

                                      ———————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *