รัฐมนตรีเกษตรฯ Kick off โครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” จำหน่ายหมูในราคาเพียงกิโลกรัมละ 140 บาท

รัฐมนตรีเกษตรฯ Kick off โครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” จำหน่ายหมูในราคาเพียงกิโลกรัมละ 140 บาท

        ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ลานกิจกรรมตลาดริมน้ำ อ.ต.ก. เลียบคลองบางซื่อ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้วยการจัดจำหน่ายหมูเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นหมูเนื้อแดง คุณภาพดี การันตีด้วยมาตรฐานปศุสัตว์ OK ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพียงกิโลกรัมละ 140 บาท ซึ่งได้นำมาจำหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก. จำนวน 150,000 กิโลกรัม โดยกำหนดซื้อได้คนละไม่เกิน 5 กิโลกรัม เพื่อให้ทั่วถึงกันทุกคน

        สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมมือกันจัดขึ้น โดยกรมปศุสัตว์ ได้ประสานกับภาคเอกชนในการจัดสรรเนื้อหมูแดง คุณภาพดี ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งการันตีได้ว่า ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยสำหรับการบริโภคแน่นอน ขณะที่ทาง อ.ต.ก ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายเนื้อหมู ทั้ง 7 วัน ซึ่งจะเน้นมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเข้มงวด เพื่อรักษามาตรฐานของตลาดสดน่าซื้อ และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในพื้นที่

        “จากภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงเกษตรฯ พยายามหามาตรการต่าง ๆ ในการบรรเทาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนลงมารับรู้ปัญหาและช่วยกันแก้ไข ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ที่ราคาหมูมีราคาสูงขึ้น ที่เกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง กระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งการตรวจเช็คห้องเย็น หรือตรวจสต็อกหมูทั้งหมด เพื่อเช็คจำนวนว่าในความเป็นจริง หมูขาดตลาดหรือไม่ หรือการที่หมูราคาแพงขึ้นเกิดจากกลไกใด และในระหว่างแก้ไขปัญหา สิ่งหนึ่งที่ทำควบคู่กันไปคือการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ” จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนจากปัญหาสินค้าราคาแพง ซึ่งระยะต่อไปจะขยายกิจกรรมไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่น ๆ เพื่อประชาชนคนไทย จะได้สามารถบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะทำให้ราคาหมูกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

                                        ———————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *