“DMT” ลุยทดสอบระบบ “Tap&Go” แค่แตะก็ผ่านได้

DMT” ลุยทดสอบระบบ “Tap&Go” แค่แตะก็ผ่านได้

ข่าวล่าสุดมาเร็ว สดๆ ร้อนๆ จากสำนักงานใหญ่ย่านดอนเมือง  เม้าท์กันให้แซ่ดว่า ธานินทร์ พานิชชีวะ บอสใหญ่แห่งดอนเมืองโทล์ลเวย์ ตอบรับกระแสสังคมไร้เงินสด เดินหน้าติดตั้งระบบ “Tap &Go” ที่สามารถจ่ายค่าผ่านทางด้วยการแตะบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ Paywave ได้ทั้งประเภท Visa และ Master เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้ผู้ใช้ทาง ช่วยลดการสัมผัสตามแนวมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19  ส่งทีมงานกรำแดดลุยทดสอบระบบการให้บริการไม่ให้ผิดพลาด เพื่อให้ทันเปิดใช้งานในเดือนหน้า  ต่อไปชำระค่าผ่านทางก็แค่แตะแล้วผ่าน ไม่ต้องเสียเวลารอเงินทอนกันแล้วนะจ๊ะ

                             ———————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *