“เฉลิมชัย” โชว์ผลงานชิ้นโบว์แดง เร่งรัดเจรจาสำเร็จจีนไฟเขียวด่านตงชิงนำเข้าผลไม้ไทย สำเร็จ คาดช่วยเพิ่มยอดส่งออกทะลุแสนล้าน

ผลงานชิ้นโบว์แดงกระทรวงเกษตร “เฉลิมชัย” ทำไวทำจริง เร่งรัดเจรจาสำเร็จจีนไฟเขียวด่านตงชิงนำเข้าผลไม้ไทย ดีเดย์ 29 เมษายน 2564 “อลงกรณ์” ขอบคุณจีนเปิดด่านตงชิงทันฤดูผลไม้ มั่นใจยอดส่งออกปีนี้ทะลุแสนล้านหลังใช้ด่านใหม่ควบ “โมฮ่าน-โหยวอี้กวน-ผิงเสียง” นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยวันนี้ (30 เม.ย.) ว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศตลาดจีนถือเป็นตลาดส่งออกหลักสำหรับผลไม้ของไทย

Read more

ซีพีเอฟเดินหน้าพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ดูแลพนักงานปลอดภัยจากโควิด-19

ซีพีเอฟเดินหน้าพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ดูแลพนักงานปลอดภัยจากโควิด-19 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  รุกสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและ     อาชีวอนามัย รวมทั้งสิทธิมนุษยชนของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานทุกคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารปลอดภัย และร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร               นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล

Read more

สภาทนายความ ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

ลงนามความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ และสภาทนายความ ​          บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R. ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี รวมทั้งพัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทำให้สิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ณ ห้องประชุมสภาทนายความ  เมื่อเร็วๆนี้           ———————————————-

Read more