“สามารถ” แจงโอกาสธุรกิจหลังโควิด

 “สามารถ” แจงโอกาสธุรกิจหลังโควิด           นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ”ไตรมาสแรกปี 2564 กลุ่มบริษัทสามารถมีรายได้รวม 1,845 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อนพบว่ามีรายได้และกำไรที่ลดลงเนื่องจากในไตรมาสแรกปี 2563 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเต็มที่ แต่เมื่อเทียบกับผลประกอบการไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว กลับพบว่าบริษัทมีผลประกอบการรวมที่เพิ่มสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในทิศทางบวก ทั้งในส่วนของธุรกิจ

Read more